logodef

Dyade-Voordeelservice-Randstad-Payroll-Solutions-groter formaatZoals u recent in het Dyademagazine hebt kunnen lezen heeft payroll de beeldvorming de afgelopen tijd niet mee gehad. Er is een juridische discussie gevoerd over of het ontbreken van een allocatieve functie wat er toe zou kunnen leiden dat een onderneming geen werkgever in de zin van artikel 7:690 BW kan zijn.

Recent zijn vier arresten gepubliceerd die samen zorgen voor duidelijkheid over de juridische status van payroll en (het ontbreken van) de allocatieve functie. Belangrijkste conclusie van de uitspraken is dat een onderneming geen allocatieve functie hoeft te hebben om onder artikel 7:690 BW te kunnen vallen, zolang wel aan de andere vereisten van dat artikel wordt voldaan (zoals ter beschikking stellen). Er wordt dan ook gesteld dat de payrollwerkgever de juridisch werkgever is. Randstad voldoet aan alle huidige juridische vereisten.

Randstad onderschrijft de visie van de sociale partners in het sociaal akkoord dat het voor de payrollmedewerker duidelijk moet zijn wat zijn/haar positie is. Zowel in de 'voorwaarden van inschrijving en verklaring medewerker', de payrollovereenkomst en de werkwijzer wordt de payrollmedewerker goed uitgelegd dat Randstad de juridisch werkgever is en wat de rechten en plichten van beide partijen zijn.

Daarnaast neemt Randstad voor aanvang van de werkzaamheden contact op met de payrollmedewerker teneinde de werkgeversrol van Randstad nog eens extra te benadrukken.

Extra voordelen payroll?
Payroll biedt u passende oplossingen met behoud van flexibiliteit. Vele schoolbesturen in het onderwijs maken gebruik van payroll. De belangrijkste redenen om over te gaan tot payroll zijn:

  • Uitsluiten arbeidsrechtelijk risico, wachtgeldverplichting
  • Maximale flexibiliteit; onbeperkt aantal contracten gedurende eerste 78 gewerkte weken
  • In PO niet gebonden aan herbenoemingsverplichting
  • Risicovermindering bij contracten op basis van tijdelijke gelden
  • Vanuit mantelovereenkomst Dyade zeer voordelig in vergelijking tot andere partijen
  • Risicovermindering bij tijdelijke uitbreidingen
  • Randstad als betrouwbare partner en specialist in onderwijs

Door middel van de Dyade Voordeelservice kunt u tegen een zeer scherp tarief gebruik maken van de dienstverlening van Randstad.

Wenst u meer informatie?
Klik hier voor meer informatie of een adviesgesprek.