logodef

Xavier de Wit

xavier de wit

Klantteammanager
Locatie: Utrecht
Mobiel: 06-82246080
Stuur mij een e-mail

jonge kinderenDyade is één van de preferred partners van de VNK en is van oudsher specialist in de bedrijfsvoering van het onderwijs. In de afgelopen jaren heeft zij haar expertise uitgebreid met de bedrijfsvoering van de opvang en ondersteunt nu ook diverse besturen die al een gezamenlijk aanbod hebben op het gebied van opvang en onderwijs. Dyade kan de visie van het VNK dan ook van harte ondersteunen.

De Vereniging Netwerk Kindcentra (VNK) is opgericht met het doel ‘de ontwikkeling en bevordering van (de kwaliteit van) een geïntegreerd aanbod van opvang en onderwijs, gericht op het ontwikkelen van een rijk ontwikkelklimaat voor kinderen van 0-13 jaar in Nederland'. Zij streeft naar een zo groot mogelijk aantal leden en netwerk van organisaties, die direct of indirect, groot of kleinschalig de realisatie van het doel mogelijk maken. Om die reden heeft zij een grote groep van preferred partners bereid gevonden de samenwerking aan te gaan.

In dit kader heeft Dyade de VNK aangeboden om onder leden en aspirant-leden van de VNK een verkenning te doen naar de huidige inrichting van de gezamenlijke bedrijfsvoering binnen de organisatie. De bedrijfsvoering is immers in toenemende mate is gericht op de integratie van opvang en onderwijs. De verkenning is erop gericht om adviezen uit te brengen over de verdere ontwikkeling van de bedrijfsvoering. De verkenning gaat in op de ontwikkelingen, de actuele

situatie en de behoefte die leven bij de deelnemende besturen. De verkenning is uitgevoerd in samenwerking met Arlande, een management- en adviesbureau met veel ervaring bij onderwijs- en kinderopvangorganisaties.

Een meerwaarde van deze verkenning is tevens het inzicht dat ontstaat voor de mogelijke onderlinge samenwerking om de eerdergenoemde missie en visie van de VNK of die van de eigen organisatie sneller te kunnen bereiken. Dyade wil als preferred partner van de VNK graag haar bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Integrale Kindcentra (IKC's) en haar expertise over deze onderwerpen bij de leden van de VNK onder de aandacht brengen en waar mogelijk samenwerkingen aan gaan die deze missie en visie kunnen ondersteunen.

Op 20 mei 2021 is het rapport van het onderzoek aan de deelnemende leden gepresenteerd. Deze presentatie is opgevolgd door advies op maat en afspraken om die adviezen te realiseren. Bent u geïnteresseerd naar de inhoud van het onderzoek, de aanbevelingen die wij na een analyse van uw organisatie kunnen doen? Mail naar xavier.de.wit@dyade.nl of bel 06 8224 6080

logo vnk

Dienstverlening Dyade voor leden VNK

  • Demonstraties van diverse applicaties voor opvang en onderwijs
  • Gebruikersdagen met tips voor gebruikers van applicaties en het uitwisselen van gebruikerservaringen met betrekking tot deze applicaties
  • HR-thema-bijeenkomsten gericht op opvang en onderwijs
  • Themabijeenkomsten inkoop en aanbesteding
  • Themabijeenkomsten huisvesting
  • Bij ons – op uw locatie – op maat

Wilt u meer informatie? Mail naar xavier.de.wit@dyade.nl of bel 06 8224 6080