Dé specialist in bedrijfsvoering voor het onderwijs       

logodef

Indien u gekozen heeft voor de begeleiding bij de uitvoering van de werkzaamheden uit het POB, dan vindt de begeleiding door de bouwkundige plaats op alle in de rapportage genoemde hoofdlijnen van het gebouwonderhoud, die voor rekening van het schoolbestuur komen.

Werkvoorbereiding

 • Daar waar nodig worden werkomschrijvingen opgesteld voor de daadwerkelijk uit te voeren onderhoudswerken. Desgewenst kunnen hierbij adviezen van onafhankelijk deskundigen worden gevraagd, zoals verf- en dakadviezen
 • Het opvragen van offertes bij bedrijven, welke in overleg met het schoolbestuur worden geselecteerd. Zo mogelijk kunnen hierbij gelijksoortige werkzaamheden voor verschillende scholen worden gebundeld
 • Het beoordelen en vergelijken van de ontvangen offertes. Het opstellen van een advies aan het schoolbestuur en zo nodig toelichten van dit advies, waarna het schoolbestuur besluit
 • Waar nodig het voeren van technisch overleg met het schoolbestuur en aannemers
 • Opstellen van een opdracht, welke door het bestuur wordt ondertekend
 • Directievoering over de uit te voeren werken
 • Het informeren van de schoolleiding over de inhoud van het uit te voeren werk en het overleg over het tijdstip van de uitvoering
 • Controle op een correcte uitvoering van de werkzaamheden Het periodiek informeren van het schoolbestuur met betrekking tot de stand van zaken van de onderhanden werken
 • Het afwikkelen van de met het werk gepaard gaande administratieve zaken, zoals:
 1. de in het belang van het werk noodzakelijke correspondentie met diverse bedrijven
 2. subsidieaanvragen in het kader van energiebesparende maatregelen en winterschilder
 3. controle op de ingediende afrekeningen
 4. opleveren namens het schoolbestuur

Voor onderhoudsvoorzieningen die voor rekening van de gemeente komen wordt door ons boven het abonnementstarief een percentage berekend. De gemeente is verplicht om voor de technische begeleidingskosten een bedrag of percentage op te nemen in de vergoeding.

Contact

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden of wenst u meer informatie? Vul het contactformulier in of neem direct contact op met Martijn Zelis, Manager Vastgoed.

Huisvesting--Vastgoed-5 Huisvesting--Vastgoed-6 Huisvesting--Vastgoed-1 Huisvesting--Vastgoed-2