logodef

FrisDyade Huisvesting & Vastgoed werkt voortdurend aan het uitbouwen van haar dienstverlening en zoekt daarbij de samenwerking met gerenommeerde partners. We zijn dan ook trots op de samenwerking met FRIS per medio december 2015.

Kosteneffectiviteit verhogen
FRIS is gespecialiseerd in het beheer van commercieel vastgoed. Sinds 2013 kent FRIS een afdeling Maatschappelijk Vastgoed. 'Gebleken is dat onze expertise van de vastgoedmarkt voor professionele beleggers, goed toepasbaar is in het veld van maatschappelijk vastgoed. Eén van onze speerpunten is om een toonaangevend specialist te worden op het gebied van maatschappelijk vastgoed. Deze vergaande samenwerking met Dyade - gespecialiseerd in advisering van scholen op het gebied van gebouwonderhoud in heel Nederland - is daarvoor de volgende stap', aldus Marc Poelmann, directeur van FRIS Investment Care. FRIS weet substantiële kostenbesparingen te realiseren voor opdrachtgevers uit het maatschappelijk veld, waaronder zorginstellingen en scholen. Geld dat vervolgens weer kan worden ingezet voor bijvoorbeeld verbetering van schoolgebouwen. De kwaliteit van het gebouw draagt in belangrijke mate bij aan de aantrekkelijkheid van de onderwijsinstelling, en kan zowel medewerkers als leerlingen stimuleren naar beste vermogen te presteren.

Voordelen voor scholen
'We zien dan ook een grote meerwaarde van deze bundeling van krachten met FRIS voor onze bestaande relaties', stelt Frank Tromp, toenmalig algemeen directeur van Dyade. 'We zien nog veel verbetermogelijkheden in het onderwijsveld en met de kennis en kunde van FRIS kunnen we een nog beter, kosteneffectiever en completer pakket aan diensten aanbieden aan onze relaties. Dat past in onze missie: de bedrijfsvoering, waaronder de huisvesting, van onderwijsinstellingen ondersteunen en verbeteren. We gaan onder meer de dienstverlening uitbreiden voor bestaande en nieuwe relaties, bijvoorbeeld met een dienstenpakket voor scholen dat volledige ontzorging op het gebied van technisch beheer garandeert, inclusief advisering van scholen op het gebied van duurzaamheid. We zien dat scholen steeds meer worden ondergebracht in gebouwen met meerdere maatschappelijke functies (bijv. zorg). Wij zijn daarom blij met een versterking van kennis op het gebied van maatschappelijk vastgoed voor onze klanten.'

Dyade Huisvesting en Vastgoed B.V. blijft onder de huidige naam opereren, behoudt haar zelfstandige activiteiten en het management.

Over FRIS
FRIS logo blauwe tekst.jpgFRIS behoort tot de Top 5 zelfstandige vastgoedbeheerders van Nederland. De organisatie profileert zich als de ontzorgende partner en het aanspreekpunt voor nationale en internationale partijen bij het beheren, bemiddelen en (her)ontwikkelen van hun objecten, inclusief het faciliteren van het optimaal mogelijke rendement. Als full service vastgoed dienstverlener is FRIS actief vanaf initiatief tot en met implementatie en uitvoering van vastgoedprojecten. FRIS is een familiebedrijf en is opgericht in 1923.
Meer informatie: www.fris.nl