Dé specialist in bedrijfsvoering voor het onderwijs       

logodef

De Projectadministratiemodule is een administratief pakket dat tot stand is gekomen in een nauwe samenwerking tussen Huisvesting & Vastgoed en de afdeling Financiën. Door Huisvesting & Vastgoed worden duizenden projecten bouwkundig begeleid. Met dit pakket zijn we in staat om alle huisvestingsprojecten per school nauwgezet te volgen, te bewaken en op een overzichtelijke manier voor de klanten in beeld te brengen.

Resultaten

  • Per project wordt alle relevante informatie geregistreerd. Zo wordt in beeld gebracht welke projecten in behandeling zijn, door wie ze worden bekostigd, op welk jaar de voorzieningen betrekking hebben en welke kredieten hier mee gemoeid zijn. Tevens wordt inzichtelijk gemaakt welke verplichtingen zijn aangegaan en met wie. Vervolgens worden ook de werkelijke kosten en eventuele declaraties via de financiële administratie aan ieder project gekoppeld.
  • Met dit pakket wordt de directe aansluiting tussen de afdeling Vastgoed en de afdeling Financiën gerealiseerd en geborgd. Dat wil zeggen dat beide afdelingen met dezelfde gegevens werken. Hierdoor sluit de registratie van de afdeling financiën naadloos aan op de in de praktijk lopende projecten en afspraken. Hierdoor ontstaat een veel grotere greep op bijvoorbeeld de in te zenden declaraties aan gemeenten. Daarnaast is de financiële administratie actueel en inzichtelijk. Een correcte en snelle verwerking ten behoeve van de jaarrekening wordt hiermee ook gerealiseerd.
  • De gegevens zijn op diverse manieren te sorteren, te filteren en te presenteren. Zo kan bijvoorbeeld worden gesorteerd en gefilterd op locaties, planjaren en financier. De gegevens kunnen uiteraard op het scherm worden getoond en worden geprint, maar het is ook net zo goed mogelijk om de geselecteerde gegevens te exporteren naar een excel-bestand of pdf-bestand.
  • Alle relevante documenten kunnen rechtstreeks digitaal aan ieder project worden gekoppeld en zijn dan ook direct opvraagbaar. U kunt dus per project ook meteen inzoomen op bijvoorbeeld de aan een opdracht ten grondslag liggende rapportages, relevante correspondentie en offertes etc.. Alle informatie dus direct en georganiseerd op uw scherm.
  • De projectenmodule is webbased. De gegevens zijn door de klant dus op elke willekeurige locatie met een aansluiting op internet, te benaderen. In de module worden veel gegevens geregistreerd, maar ons streven hierbij is om de informatie met name ook toegankelijk, overzichtelijk en zonder ingewikkelde handelingen te presenteren.


Indien u geen gebruik wilt maken van de module zullen wij periodiek (minimaal 2 x per jaar) het bestuur een overzicht aanreiken met de relevante gegevens.

Contact

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden of wenst u meer informatie? Vul het contactformulier in of neem direct contact op met Martijn Zelis, Manager Vastgoed.

Huisvesting--Vastgoed-5 Huisvesting--Vastgoed-6 Huisvesting--Vastgoed-1 Huisvesting--Vastgoed-2