Dé specialist in bedrijfsvoering voor het onderwijs       

logodef

U staat aan de vooravond van de veranderingen op onderhoudsgebied van uw schoolgebouwen. Daarbij heeft u belang bij een planmatige en professionele aanpak van het onderhoud. Dyade Huisvesting & Vastgoed biedt u diverse mogelijkheden op dit gebied.

Op basis van onze ruime ervaring met de begeleiding van onderhoudswerken bij schoolbesturen is door ons bureau een dienstenpakket Planmatig onderhoudsbeheer opgezet.

Bestaande uit:

  • Het vervaardigen van een eerste onderhoudsplanning op basis NEN 2767 (Conditiemeting)
  • Opstelling van het jaarplan
  • Overleg met het schoolbestuur
  • Het 3-jaarlijks actualiseren van de rapportage

Indien u kiest voor het dienstenpakket Planmatig onderhoudsbeheer krijgt u:

  • Begeleiding bij de uitvoering van de werkzaamheden
  • Inzicht in lopende projecten d.m.v. de Projectadministratiemodule

Voor meer optionele diensten kijkt u op:

Maatwerk

Op verzoek van het schoolbestuur kan uiteraard worden afgeweken van de standaard en kunnen afspraken worden gemaakt over het leveren van maatwerk. De ervaring leert dat het zwaartepunt van de dienstverlening dient te liggen bij de daadwerkelijke begeleiding van de onderhoudswerkzaamheden. De onderhoudrapportages worden opgesteld volgens de conditiemetingsmethode. Bij conditiemeten wordt per element een objectieve kwaliteitsscore toegekend. Vervolgens kan een gewogen kwaliteit van het gebouw worden berekend. De door u gewenste kwaliteit wordt hiermee vergeleken. De conditiemeting is dus één van de relevante (objectief vast te stellen) hulpmiddelen voor toetsing en onderbouwing van het vastgoedbeleid van een organisatie.

Contact

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden of wenst u een offerte? Vul het contactformulier in of neem contact op met Martijn Zelis, Manager Vastgoed.


Huisvesting--Vastgoed-5 Huisvesting--Vastgoed-6 Huisvesting--Vastgoed-1 Huisvesting--Vastgoed-2