logodef

Meerjarenonderhoudsplan (MOP)

Ieder lesgebouw is uniek en vraagt een eigen meerjaren onderhoudsplan.
Een meerjarenonderhoudsplan is een rapport waarin staat wanneer welk onderhoud plaats moet vinden en wat de kosten hiervan zullen zijn op basis van technische noodzaak.

Wat staat er in een MOP?
Een MOP is opgebouwd uit drie elementen:
1. Het bouwdeel; bijvoorbeeld kozijnen, dakbedekking, schilderwerk binnenwanden, etc.
2. De cyclus: Hoe lang gaat het bouwdeel mee en wanneer moet herstel of vervanging plaatsvinden?
3. Kosten: Wat zijn de kosten voor herstel of vervanging van het bouwdeel.
Door de kosten voor langere periode in beeld te brengen kan het meerjaren onderhoudsplan gebruikt worden voor het vaststellen en opbouwen van voldoende reserve om ook kostbare toekomstige vervangingen te kunnen betalen.

Een meerjaren onderhoudsplan van Dyade Huisvesting & Vastgoed is gebaseerd op conditiemetingen, de esthetische kwaliteit van een gebouw, doorkijk naar wet- & regelgeving en ontwikkeling van de schoollocatie in relatie tot leerlingengroei of –krimp.

Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMOP)

De huidige markt vraagt steeds vaker om een duurzaam meerjarenonderhoudsplan. Dit is in basis hetzelfde als een meerjarenonderhoudsplan maar uitgebreid met verduurzaming van het gebouw en installaties op energiegebied. Doel daarbij kan zijn BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) of ENG (Energie Neutraal Gebouw) na te streven.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan LED verlichting, zonnepanelen, isolatie enzovoorts.

Door hierin extra te investeren ontstaat een lagere exploitatielast van het gebouw.

Contact
Wenst u meer informatie? Vul het contactformulier in of neem direct contact op met Martijn Zelis, Manager Vastgoed.