Dé specialist in bedrijfsvoering voor het onderwijs       

logodef

Strategie begint met het juiste doel, de keuze moet worden gemaakt wat je niet doet en welke gebouwen je niet nodig hebt. Dyade Huisvesting & Vastgoed kijkt naar vastgoedmanagement op:

  • Strategisch niveau
  • Tactisch niveau
  • Operationeel niveau

In een LTHP (Lange termijn huisvestingsplan) wordt de visie van het bestuur vastgelegd. Een plan waarin de situatie van de scholen is beschreven en per locatie een visie is verwoord.
Vragen die worden gesteld zijn:

  • Voldoet de huisvesting aan de wensen van de organisatie?
  • Zijn huisvestingskosten hoger/lager dan bij andere besturen?

Met hieraan gekoppeld een financiële onderbouwing geeft dit plan het bestuur inzicht in de lange termijn ontwikkeling en worden de bijbehorende strategieën afgestemd. Het doel is om onderwijsvisie en huisvesting op één lijn te krijgen, mede door een integrale benadering van de huisvestingsexploitatie en de investeringen.

Ruimtelijke, functionele, esthetische en technische eisen, gebruiksverwachtingen en financiële mogelijkheden worden in het beheerplan vastgelegd met als doel richting gevend te zijn voor het beleid. We berekenen ook de huisvestingsbehoefte voor uw scholen op basis van beschikbare leerlingenaantallen en prognoses en we stellen maatregelen voor. We zoomen in op uw beleid en kijken naar de meerjaren onderhoudsprognoses. Door het koppelen van energiebesparende maatregelen aan de meerjaren onderhoudsprognoses kunnen tevens financiële voordelen in de exploitatie worden bekeken. Door het strategisch voorraadbeleid op deze wijze vorm te geven heeft u een objectieve en onafhankelijke blik van alle deskundigen op uw huisvesting en vastgoed.

Dyade ziet vastgoedbeheer als een geïntegreerd bedrijfsproces en niet als eenmalige actie. Wij werken met een brede groep van eigen medewerkers, ter zake deskundig en bekend met het vastgoed van uw stichting. Wij organiseren tevens het daadwerkelijk beheer, projectaansturing en de voortgangscontrole. Voor het opzetten van strategische beheerplannen worden separate afspraken gemaakt, het betreft hier maatwerk.

Contact

Wenst u meer informatie? Vul het contactformulier in of neem direct contact op met Martijn Zelis, Manager Vastgoed.

Huisvesting--Vastgoed-5 Huisvesting--Vastgoed-6 Huisvesting--Vastgoed-1 Huisvesting--Vastgoed-2