Dé specialist in bedrijfsvoering voor het onderwijs       

logodef

Doordecentralisatie: Schoolbesturen verantwoordelijk voor buitenonderhoud; wat dient u te regelen?

Vanaf 1 januari 2015 krijgen schoolbesturen in het primair onderwijs het budget en de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud overgedragen door gemeenten. 2014 wordt een overgangsjaar waarin het nodig is te zorgen voor goede afspraken tussen gemeenten en besturen. Hieronder geven we in vogelvlucht een overzicht van de aspecten waar u als bestuurder of toezichthouder rekening moet houden.

Wat verandert er?

De situatie ten aanzien van het buitenonderhoud verandert op het gebied van eigendom niet. In principe is de school juridisch eigenaar en de gemeente economisch eigenaar. Nu dringt school bij gemeente aan op onderhoud, straks dringt de gemeente bij de school aan op onderhoud. Dat betekent ook dat er een gedeeld belang was tussen scholen en gemeente en dit in de toekomst zo blijft. Alleen het budget verschuift en daarmee ook de verantwoordelijkheid. De belangrijkste risico's en de gevolgen voor de kosten worden hieronder toegelicht.

Risico's

Scholen zijn straks verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van de scholen. Het meest aantrekkelijke is natuurlijk als er helemaal geen buitenonderhoud nodig is. Bij de bouw zullen scholen meer belang hechten aan de kwaliteit van de buitenkant van de scholen en de onderhoudsgevoeligheid. Eigenlijk vergelijkbaar met mensen die een huis kochten van de woningbouwcoöperatie en vervolgens hun houten kozijnen massaal gingen vervangen door onderhoudsvrije aluminium of kunststof kozijnen. Daarmee beperkten scholen op lange termijn het risico.

Op korte termijn zullen vooral goede meerjarenonderhoudsplannen nodig zijn. En daarvoor is kennis nodig, die nu bij schoolbesturen niet of deels aanwezig is. Voor toezichtshouders van groot belang om vast te stellen of de juiste expertise in huis is en of men zich bewust is van de aanwezige of benodigde expertise. De expertise kan worden ingehuurd, maar de beoordeling van de kwaliteit daarvan zal door het bestuur zelf moeten plaatsvinden.

En uiteraard is een goede risico-analyse nodig: Wat wordt van de gemeenten overgenomen? Als de kwaliteit van het buitenonderhoud 'uitstekend' is, zal het risico van de overname beperkt zijn. Maar als dat niet zo is, loopt het schoolbestuur mogelijk financiële risico's als de gemeente de kosten van achterstallig onderhoud niet financiert.

In de toekomst zal de gemeente het schoolbestuur gaan controleren op de uitvoering van het buitenonderhoud, immers blijft de gemeente economisch eigenaar en draagt zij het risico van waardevermindering.

Hoe het budget door doordecentralisatie te besteden?

Door de doordecentralisatie neemt het budget van scholen toe. En daarmee ook de verleiding om de budgetten niet te besteden aan buitenonderhoud, maar aan andere zaken. Eigenlijk net als een aantal gemeenten de afgelopen jaren hebben gedaan. Uiteindelijk lopen besturen daarmee het risico dat ze de kosten vooruitschuiven en deze later groter blijken te worden. Om dat te voorkomen is een meerjarenonderhoudsplan een must: daarin kan dan ook gekozen worden voor verschillende urgenties, maar wordt voorkomen dat de basiskwaliteit onvoldoende wordt. De meerjarenonderhoudsplannen die door de gemeenten werden gebruikt zijn in veel gevallen niet geschikt voor schoolbesturen, omdat gemeenten een heel ander risicoprofiel kennen dan schoolbesturen.

Doelgroep

PO

Contact

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden of wenst u meer informatie? Vul het contactformulier in of neem direct contact op met Martijn Zelis, Manager Vastgoed.

Huisvesting--Vastgoed-5 Huisvesting--Vastgoed-6 Huisvesting--Vastgoed-1 Huisvesting--Vastgoed-2