Dé specialist in bedrijfsvoering voor het onderwijs       

logodef

Van (achterstallig) onderhoud naar nieuwbouw

Toch een nieuwe school

Steeds meer gemeenten en woningbouwcorporaties zien af van de bouw van nieuwe schoolgebouwen. De middelen ontbreken of er zijn andere prioriteiten. Van uitstel komt vaak afstel, het resultaat is dat steeds meer kinderen in oude(re) schoolgebouwen zijn ondergebracht. Het onderhoud wordt vanwege de nieuwbouwplannen geminimaliseerd en voor je er erg in hebt is sprake van achterstallig onderhoud.

Multifunctioneel gebouw

Dyade zocht naar nieuwe oplossingen om de bouw van nieuwe scholen toch mogelijk te maken. Het idee is om een duurzaam, flexibel gebouw neer te zetten, waar kinderen, leerkrachten en de omgeving baat bij hebben. Investeerders hebben meer budget over om een gebouw te realiseren dat over dertig jaar nog steeds functioneel is. Met name brede scholen, waarin onderwijs gecombineerd wordt met andere functies, zijn bijvoorbeeld voor pensioenfondsen interessante vastgoedobjecten. Als in de school dan ook nog andere activiteiten worden ondergebracht, zodat de gebruiksuren van het gebouw toenemen, is sprake van een multifunctioneel gebouw waar ook onderwijs wordt gegeven en die een belangrijke rol speelt in de lokale samenleving.

Dyade heeft afspraken gemaakt met een pensioenfonds en ontwikkelaars en is nu in staat om in opdracht van gemeenten gebouwen te realiseren die voorzien in de behoefte die lokaal aanwezig is, binnen de daarvoor beschikbaar te stellen middelen.

Wat zijn de financieringsmogelijkheden?

Wat is het budget voor huisvesting nu en in de toekomst? Wat zijn de mogelijke eigendoms- en financieringsstructuren? Zijn er wellicht wijzigingen nodig in het huisvestingsconcept om een optimale benutting van publieke en private investeringsgelden en financieringsmogelijkheden te bereiken? Welke financierings- en subsidiemogelijkheden bestaan er voor het pakket van duurzaamheids- en energiemaatregelen?

Dyade is in gesprek met meerdere gemeentes over de bouw van deze (school) gebouwen.

Interesse?

Een gesprek met een vertegenwoordiger van Dyade en haar partners heeft een hoge toegevoegde waarde wanneer uw visie op het aanbieden van onderwijs ook een nieuwe huisvestingsstrategie met zich meebrengt. Dyade heeft uitgebreide ervaring met onderwijsconcepten, succesvol implementeren van financiële huisvestingsstrategieën en het realiseren van nieuwe huisvesting in publiek-private samenwerkingen. U bent ook van harte uitgenodigd als u gewoon eens met ons wilt spreken over de mogelijkheden om binnen uw huidige huisvestingssituatie meer financiële efficiency te bereiken.

Wenst u meer informatie? Vul het contactformulier in of neem direct contact op met Martijn Zelis, Manager Vastgoed.


Huisvesting--Vastgoed-5 Huisvesting--Vastgoed-6 Huisvesting--Vastgoed-1 Huisvesting--Vastgoed-2