Dé specialist in bedrijfsvoering voor het onderwijs       

logodef

Dyade-Huisvesting-en-vastgoed-liftenKostenverlaging tot 30% op schoolliften en onderhoud

In veel scholen zijn liften geplaatst. Liften zijn vanwege hun techniek en de onbekendheid met de liftenbranche voor veel scholen en hoge kostenpost, die vaak als 'ongrijpbaar' wordt ervaren. Dyade heeft om die reden een mantelovereenkomst gesloten met Liftintermediair, die met kennis van zaken scholen kan bijstaan in het aankopen en managen van liften en liftonderhoud.

Dit concept is gebaseerd op het collectief dat Dyade door de samenwerking met scholen kan creëren. Door dit collectief kunnen scholen een inkoopvoordeel van wel 30% realiseren. Bezuinigen op inkoop en onderhoud van liften mag niet ten koste gaan van de kwaliteit en veiligheid. Liftenintermediair waarborgt met kennis van zaken dat inkoop en onderhoud leidt tot het gewenste resultaat.

Iedere school, al heeft u maar één lift, kan profiteren van dit collectief

Liftonderhoud

Hoe verloopt het proces? Uw bestaande contract wordt overgenomen door Liftintermediair. Zij treden in onderhandeling met het bestaande liftonderhoudspartij om verlaging van de kosten te bewerkstelligen. Dat kan enerzijds gaan om de prijs, maar in veel gevallen ook om reductie van zinloze onderhoudsbeurten. Soms om beiden.

Liftintermediair bemiddelt in de totstandkoming van het contract. Uiteraard wordt er rekening gehouden met verkrijgbaarheid van onderdelen en kennis van techniek, als een lift bij een andere partij in onderhoud wordt gegeven. Liftintermediair heeft daar ervaring mee. Zij zorgen, in aanvulling op het onderhoudscontract voor een objectieve conditiemeting en meerjarenonderhoudsbegroting, dat u exact weet welke kosten u de komende 10 jaar aan de liften kunt verwachten.

Liftkeuringen

Liftintermediair heeft met enkele keuringsinstellingen een raamovereenkomst die resulteert in verlaging van de keuringskosten. Hiervan kunt u als Dyade-klant, in combinatie met een Lift-onderhoudscontract, profiteren.

Liftmodernisering en Nieuwbouw

Indien uw lift oud en aan vervanging onderhevig is, kan Liftintermediair van alle fabrikanten moderniseringspakketten leveren. Ook wanneer u wilt uitbreiden, of op andere wijze nieuwbouw gaat plegen kan Liftintermediair iedere lift leveren die u wenst. Door één adviserende partij krijgt u de oplossing die het beste op uw school van toepassing is. Daar blijft het niet bij. Ook tijdens het werk wordt door Liftintermediair toezicht gehouden, en bemiddelt Liftintermediair indien er overlast beperkende maatregelen nodig zijn. Eventueel wordt de plaatsing van een tijdelijke lift gecoördineerd. De kosten en planning worden bewaakt. Daarnaast zal door Liftintermediair de geleverde lift worden opgeleverd, zodat de school krijgt waarvoor betaald is.

Aangezien Liftintermediair jaarlijks honderden liften inkoopt, zal uw project door hun bemiddeling voordeliger uitpakken.

De belangrijkste voordelen voor u op een rij

 • Eén aanspreekpunt, ongeacht wie de installatie onderhoudt;
 • De installatie kan in onderhoud blijven bij het huidige onderhoudsbedrijf;
 • De keuring door een onafhankelijke door de overheid aangewezen keuringsinstelling maakt deel uit van deze overeenkomst;
 • Indien gewenst, bemiddelt Liftintermediair in een concurrerend contract met de huidige of een eventueel andere contractspartij. Deze partij wordt in goed gezamenlijk overleg geselecteerd.
 • Er zijn diverse vormen van onderhoudscontracten mogelijk. Als basis gelden eenvoudig en uitgebreid onderhoud. Dit onderhoud kan aangevuld worden met prestatie-eisen. U kunt daarbij denken aan: maximaal aantal storingen; beschikbaarheidspercentage; goedkeurgarantie.
 • Deze dienst betaalt zichzelf terug door middel van collectieve inkoopvoordelen. Vanuit de praktijk is gebleken dat deze voordelen kunnen oplopen tot 20 á 30%.
 • Alle dagelijkse zaken worden afgehandeld tussen Liftintermediair en het onderhoudsbedrijf; u heeft dus minder werk en u bespaart op indirecte kosten.
 • Alle facturen worden door een expert beoordeeld en zo nodig volgt een bezwaar;
 • Het aantal facturen zal drastisch dalen waardoor de belasting op uw organisatie afneemt;
 • Uw eigenarenverantwoordelijkheden in relatie met uw onderhoudsbedrijf volgens onder meer de Arbo-wet en de NEN EN 13015 worden volledig door Liftintermediair georganiseerd;
 • Alle wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving worden door Liftintermediair verwerkt in de aanpak;
 • Als onderdeel van deze overeenkomst verzorgt Liftintermediair ondermeer voor u:
 • Universele MJOB's op basis van de NEN 2767; Eén uniforme prestatiemeting, ongeacht wie de installaties onderhoudt; Beoordeling van uitgevoerd onderhoud; Periodiek overleg; Interventie bij calamiteiten.
 • Niet alleen liften
 • Naast liften heeft Liftintermediair ook expertise van roltrappen, gevelonderhoudsinstallaties en automatische deuren. Ook van deze expertise kunnen de Dyade relaties gebruik maken.

Voordeel

Door middel van het collectieve inkoopcontract via Dyade kan uw korting oplopen tot 30%. Daarnaast profiteert u van de markt-, technische- en kostenexpertise die Liftenintermediair heeft.

Contact

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden of wenst u meer informatie? Vul het contactformulier in of neem direct contact op met Martijn Zelis, Manager Vastgoed. Via e-mail martijn.zelis@dyade.nl of telefoon 0164-213648 of 06 13 958 070.

Huisvesting--Vastgoed-5 Huisvesting--Vastgoed-6 Huisvesting--Vastgoed-1 Huisvesting--Vastgoed-2