Dé specialist in bedrijfsvoering voor het onderwijs       

logodef

Korting oplopend tot 60% korting

Dyade heeft een overeenkomst gesloten met een asbestinventarisatiebureau tegen een voor u aantrekkelijk tarief dat kan oplopen tot 60% korting.

In meer dan 70% van alle Nederlandse gebouwen en installaties, waaronder schoolgebouwen, van vóór 1994 is asbest aanwezig. Veelal hebben schoolbestuurders en gemeenten geen inzicht in de aanwezigheid van asbest op de scholen, en nog erger, of dit een risico vormt voor de gezondheid van leerlingen, personeel en ouders. Het in kaart brengen van de risico's is dus van groot belang. Aangezien Dyade graag bijdraagt aan een gezonde leer- en werkomgeving, is besloten een overeenkomst te sluiten met een asbestinventarisatiebureau. Het voordeel voor u kan oplopen tot wel 60% afhankelijk van het bruto vloeroppervlak.

Asbeststatus van uw schoolgebouw

  • In uw school is asbest verwerkt dat een gevaar vormt voor de gezondheid van leerlingen, leerkrachten en ouders. De asbest zal moeten worden verwijderd.
  • In uw school is asbest verwerkt maar dit heeft geen consequenties voor de gezondheid van leerlingen, leerkrachten en ouders. De asbest kan worden verwijderd, maar dit is niet noodzakelijk
  • Uw school is asbestvrij

Hoe verloopt de inventarisatie?

Type A
Er wordt op waarneembare plaatsen (boven het plafond, in de cv-ruimte) gekeken of er asbesthoudende producten of met asbest besmette materialen of constructieonderdelen aanwezig zijn. Bij deze inspectie wordt alleen gebruik gemaakt van handgereedschap en worden geen destructieve handelingen verricht.


Type B
(Bij sloop of grootschalige renovatie)
Deze uitgebreidere inspectie bevat naast de inspectie zoals bij type A beschreven, ook destructieve handelingen. Er worden enkele stenen uit het gebouw genomen.

Als in uw schoolgebouw asbest geconstateerd zal per situatie bekeken worden of directe sanering noodzakelijk is.

Wie gaat er betalen als asbest wordt geconstateerd?

Als de asbest vrij is gekomen doormiddel van 'beschadiging' of een 'constructiefout', is de gemeente altijd verantwoordelijk voor verwijdering en bekostiging. Verwijdering kan ook gecombineerd worden met grotere onderhoudswerkzaamheden zoals het vervangen van kozijnen en zal dan ook voor bekostiging van gemeente komen. Als dit niet het geval is zal in overleg met de gemeente moeten worden besproken wie verantwoordelijk is voor de sanering. Dit kan per gemeente en situatie verschillend zijn. Als er wel asbest wordt geconstateerd in uw schoolgebouw, maar neemt geen gezondheidsrisico's met zich mee, heeft u zelf de keuze om dit te laten verwijderen. Het is dan niet verplicht. Mocht u er voor kiezen de asbest te laten verwijderen, zijn de kosten voor eigen rekening.

Contact

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden of wenst u meer informatie? Vul het contactformulier in of neem direct contact op Martijn Zelis, Manager Vastgoed. Via e-mail martijn.zelis@dyade.nl of telefoon 0164-213648 of 06 13 958 070.

Huisvesting--Vastgoed-5 Huisvesting--Vastgoed-6 Huisvesting--Vastgoed-1 Huisvesting--Vastgoed-2