Dé specialist in bedrijfsvoering voor het onderwijs       

logodef

Huisvesting & Vastgoed

Het Coronavirus heeft in korte tijd grote gevolgen voor ons dagelijks functioneren. Acterend vanuit het hart van West-Brabant merkt Dyade Huisvesting & Vastgoed al enige tijd de gevolgen en maatregelen van de crisis. Vanaf het eerste moment, begin maart, heeft onze organisatie niet alleen alle maatregelen genomen die door RIVM en regering worden voorgeschreven, maar ook aanvullende maatregelen getroffen om medewerkers en iedereen om ons heen zo goed als mogelijk te beschermen.

Hieronder leest u hoe Dyade Huisvesting & Vastgoed omgaat met de crisis, de maatregelen en de gevolgen voor onze dienstverlening. Het is een momentopname, die kan wijzigen als de uitbraak van het virus verergert, of laten we hopen en waar we allemaal naar werken, afvlakt.

Uiteraard volgen we, net als iedereen, de adviezen die gelden. We houden ons aan alle voorgeschreven afspraken. Maar we weten ook dat een groot deel van ons werk buiten onze thuisomgeving of kantoor plaatsvindt.  

Tot heden ondervindt onze dienstverlening geen directe gevolgen van alle maatregelen. Alle collega’s zijn voorzien van alle mogelijkheden om thuis te werken en overleggen op afstand te voeren. Externe afspraken maken we, mits voldaan kan worden aan de richtlijnen en we voldoen aan uw wensen en eisen.  

We zorgen dat we alles documenteren. Heeft u aanvullende richtlijnen, dan leggen we die vast, zodat iedereen op de hoogte is. Nog beter dan gebruikelijk zorgen we voor goede administratie, zodat in het onfortuinlijke geval van uitval werken en projecten geen vertraging oplopen.

Tegelijkertijd bevinden we ons in een vreemde situatie. Onderhoud aan schoolgebouwen vindt vaak plaats in vakantieperioden, tijden dat er geen leerlingen op scholen rondlopen.  Die situatie doet zich nu ook voor. 

We krijgen dan ook vragen of het mogelijk is projecten naar voren te halen, nu uit te voeren.   Bijvoorbeeld schilderwerk, vervangen van vloeren in lokalen of de eigenlijk later in het jaar geplande MOP inspectie.  

Dat is slim, daar werken we natuurlijk graag aan mee. Maar veiligheid gaat boven alles: Van uw mensen, van onszelf, van de partijen waar we mee werken. En uiteraard van de situatie op uw scholen. Vindt er opvang plaats van kinderen van ouders met vitale beroepen?  Dan nemen we extra voorzichtigheid in acht. Of stellen het project toch liever uit tot de vakanties, als de situatie hopelijk beter is.

Net als iedereen blijven we de situatie op de voet volgen. Met extra interesse vanuit ons helaas zwaar getroffen Brabantse hart.  Waar onze steun, onze oneindige dank en alle lof uitgaat naar alle mensen die zich dagelijks inzetten en hun eigen welzijn op het spel zetten voor anderen.  

Heeft u vragen of wenst u meer informatie, neemt u dan contact met mij op.

Vriendelijke groet,

Martijn Zelis

Manager Vastgoed
Dyade Huisvesting & Vastgoed

Martijn_huisvesting_en_vastgoed.jpg