Dé specialist in bedrijfsvoering voor het onderwijs       

logodef

Profiel
Uit evaluaties en gesprekken met mijn leidinggevenden en opdrachtgevers worden mijn brede vakkennis, betrokkenheid, flexibiliteit, humor, vasthoudendheid en mensgerichtheid gewaardeerd. Ik ben iemand met een behoorlijke drive. Vanuit mijn dagelijkse betrokkenheid bij scholen als adviseur/interim directeur herken ik snel de vraagstukken binnen de scholen en kan ik mij goed verplaatsen in de positie van leerkrachten. Ik ga niet snel iets uit de weg.

Algemeen
Mijn ervaring als interim directeur heb ik opgedaan op reguliere basisscholen, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (de opdrachten varieerden van overbruggingsmanagement tot verandermanagement) over een periode van ruim zestien jaar.
Speerpunten bij deze opdrachten zijn in praktisch alle gevallen:

 • waarborgen continuïteit van het onderwijs;
 • helderheid brengen in wat de doelen van de school zijn (visie en de uitwerking in bijv. het jaarplan)
 • opbouwen (professionele) samenwerking leerkrachten/(inter)collegiale contacten;
 • terugbrengen van het vertrouwen in elkaar als team en het vertrouwen tussen ouders en de school;
 • interne en externe communicatie;
 • aansturen afdeling personeelszaken.

Naast mijn opdrachten als interim directeur heb ik de volgende specialisatie als adviseur bestuurs- en managementondersteuning schoolbesturen;

 • bestuurs- en managementondersteuning schoolbesturen;
 • vertegenwoordiging namens een schoolbestuur in het bestuur van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs;
 • fusiebegeleiding Verenigingen/stichtingen en scholen;
 • kwaliteitszorgtrajecten WmK (Werken met Kwaliteitskaarten) in samenwerking met Cees Bos;
 • audits uitvoeren op basisscholen in het kader van Passend Onderwijs. Hiervoor heb ik een training gevolgd bij het KPC en vervolgens audits afgenomen op verschillende basisscholen ;
 • verzorgen van cursussen voor medezeggenschapsraden;
 • voorschoolse educatie (peuterspeelzalen / kinderopvang).

Klik hier voor mijn volledige CV