Dé specialist in bedrijfsvoering voor het onderwijs       

logodef

Profiel
Ik ben u graag behulpzaam bij het oplossen van vraagstukken op personeels- en organisatiegebied. Sinds 1975 ben ik werkzaam in het onderwijs, met name in het primair onderwijs. Als leerkracht, remedial teacher, intern begeleider en als directeur. Daardoor heb ik veel ervaring met de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Ook houd ik mij op de hoogte van recente ontwikkelingen in deze dagelijkse praktijk. Daarnaast ben ik me gaan specialiseren in P&O zaken, om als specialist en adviseur op P&O-gebied mijn werk te kunnen doen.
Opdrachtgevers omschrijven mij als deskundig, betrouwbaar, betrokken, doorzetter, bewaarder van het overzicht en integer.

Algemeen
Ik ben sinds 2007 werkzaam als adviseur bij Dyade. Het grootste deel van mijn werktijd besteed ik aan interim- en advieswerkzaamheden voor besturen op het gebied van personeel en organisatie. Ook verzorg ik themabijeenkomsten, bijvoorbeeld over de vernieuwingen in de cao PO en VO. Daarnaast maak ik functiebeschrijvingen en –waarderingen aan de hand van FUWASYS-onderwijsversies.

Klik hier voor mijn volledige CV

Hanneke Westening

Hanneke Westening 2

Dyade Advies
Personeel
Tel: (0318) 67 51 11
Stuur mij een email