logodef

Dyade ziet de (G)MR en de Raad van Toezicht als de constructief kritische gesprekpartners van het bestuur. Met zijn drieën zorgen ze samen voor goed bestuur. Belangrijk hierbij is dat ieder zijn rol goed oppakt en invult, maar ook dat er een goed samenspel is. Goed bestuur is echter geen doel op zichzelf, maar dient ten dienste te staan van goed onderwijs. Dat is ook de insteek van de cursussen.

Dyade biedt de volgende cursussen op locatie aan. Van elke cursus is een versie voor het PO en VO.


Onderwerp

Toelichting

Docent 

Tijd
Nieuw in de (G)MR (basiscursus)Klantwaardering83

Deze cursus is bedoeld voor nieuwe leden die in 1 avond wegwijs
gemaakt willen worden in de Wet medezeggenschap op scholen.
In deze cursus staan de volgende vragen centraal:
> Wat zijn uw bevoegdheden?
> Wat zijn uw rol, taak en functie?
> Hoe gaat een MR of GMR in de praktijk te werk?

Wanneer: Het nieuwe schooljaar 

(G)MR'en kunnen altijd contact opnemen voor een cursus In company.


Waar: Ede (locatie Dyade kantoor) 
Kosten: €60,- per persoon 

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: 
Piet.van.Kesteren@dyade.nl

Piet van Kesteren 1 avond  
Nieuw in de MR/GMR
(verdiepingscursus)
Deze cursus is bedoeld voor nieuwe leden die hun kennis van het
onderwijs willen verdiepen. In 1 avond worden alle beleidsterreinen
van een school behandeld. Niet alleen de belangrijkste zaken komen
aan bod maar ook nieuwe ontwikkelingen en te gebruiken informatiebronnen. U weet na deze cursus zaken te plaatsen, met elkaar te verbinden en hierover de juiste vragen te stellen.
Piet van Kesteren 1 avond
Opfrissen van kennis


In deze cursus staan de volgende vragen centraal:
> Wat zijn uw bevoegdheden en waarop moet u hierbij letten?
> Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van    medezeggenschap?
> Hoe komt u tot een effectievere MR of GMR?
Piet van Kesteren 1 avond
Financiën en medezeggenschap

Hoe beoordeelt u als MR of GMR een begroting? Wat voor vragen
kunt u stellen? Wat is de samenhang van de begroting met bestuursformatieplan, risicoanalyse en planning & control cyclus? Wat zijn uw bevoegdheden en rol bij deze onderdelen? Door deze cursus krijgt u inzicht in het financieel beleid van uw organisatie en weet u dit
beleid beter te volgen.

Piet van Kesteren of een gastdocent

1 avond


CAO en medezeggenschap

Wat zijn de belangrijkste onderwerpen in de nieuwe CAO? Waar moet u op letten? Wat zijn uw bevoegdheden als MR of GMR? Na deze cursus weet u het gesprek hierover met uw bestuur of directie beter te voeren.

Piet van Kesteren

1 avond
 bigstock Happy Young Business People Me 115193813

  Knipkaart advies & ondersteuning
  Dyade heeft een knipkaart voor advies&ondersteuning, bijv. bij adviesaanvragen. Vragen kunnen per mail of telefoon worden gesteld. Elke knip staat gelijk aan 15 minuten. GMR en MR’en van hetzelfde schoolbestuur kunnen gebruikmaken van één en dezelfde knipkaart. Het aantal uren van de knipkaart wordt vooraf in overleg vastgelegd. Niet gebruikte knippen kunnen worden meegenomen naar het volgende jaar.

 

Voor meer informatie over de mogelijkheden voor uw MR of GMR kunt u contact opnemen met Piet van Kesteren. Hij is te bereiken via piet.van.kesteren@dyade.nl of 06 20158591. Ook kunt u uw vraag stellen via het online governanceloket formulier.

06-20158591