Dé specialist in bedrijfsvoering voor het onderwijs       

logodef

Continuïteitsparagraaf en risicomanagement

De boodschap van minister Bussemaker is duidelijk: onderwijsinstellingen en Inspectie moeten meer werk gaan maken van risicomanagement. Met ingang van 2014 geldt dat het schoolbestuur in zijn jaarverslag een continuïteitsparagraaf moet opnemen. In deze paragraaf moet het bestuur verantwoorden wat het doet op het gebied van risicomanagement. Een risicoanalyse is niet voldoende. Het bestuur zal ook moeten aangeven op welke wijze risicomanagement binnen de organisatie is georganiseerd en geborgd.

Ook bij de Inspectie gaat het een en ander veranderen. Het risicogericht toezicht wordt uitgebreid met vooruitkijkende (financiële) variabelen en naar het bestuurlijk niveau getild. De Inspectie verwacht hierdoor eventuele (toekomstige) risico’s op bestuursniveau eerder en scherper in beeld te krijgen. Het gaat hierbij uitdrukkelijk niet alleen om financiële risico’s maar ook om risico’s op het gebied van onderwijs & kwaliteitszorg, personeel, huisvesting & ICT en bestuur & organisatie.

Hoe zorgt u er voor dat aandacht voor risico's binnen uw organisatie gaat leven zonder dat het een waterhoofd wordt?
Dyade Advies heeft een pragmatische aanpak ontwikkeld op basis van de risicotool van de PO-Raad. De ervaring leert dat deze tool met een kleine aanpassing ook goed in het voortgezet onderwijs gebruikt kan worden. De aanpak begint met een inventarisatie wat uw organisatie zelf al aan risicomanagement doet of nog niet doet. Dyade Advies heeft hiervoor een online risico-nulmeting ontwikkeld. De vragenlijst bestaat uit 20 vragen. Het invullen vergt nog geen 10 minuten van uw tijd.

Gratis risico-nulmeting

Om u op weg te helpen met risicomanagement biedt Dyade Advies deze risico-nulmeting gratis aan. Na het achterlaten van uw gegevens in het formulier Gratis risico-nulmeting nemen wij contact met u op voor een gratis adviesgesprek en het doorgeven van de toegangscode tot de risico-nulmeting.

Contact

Dyade Advies heeft voor PO en VO een risicomanagementteam geformeerd. Wenst u meer informatie? Vul het contactformulier in of neem direct contact op met Joop de Jager (adviseur strategie, risicomanagement en goed bestuur)