logodef

In het kader van bezuinigingen en krimp moeten onderwijsorganisaties een aantal beslissingen nemen die grote impact hebben op de gehele organisatie. Daarom is het van belang dat de juiste keuzes worden gemaakt, op basis van de juiste informatie.

Dyade Advies heeft vanuit jarenlange ervaring met schoolorganisaties een aanpak ontwikkeld om schoolorganisaties te begeleiden bij het opstellen van hun Strategische Beleidsplannen en de praktische invulling daarvan.

Goed strategisch beleidsplan opstellen

Om een goed strategisch beleidsplan op te stellen is een gedegen omgevingsanalyse het startpunt. Dyade Advies kijkt zowel naar trends in het verleden als prognoses van de toekomst en brengt die bij elkaar. Ook de ontwikkelingen in de interne organisatie worden meegenomen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a.: aantallen leerlingen, personeelsopbouw (in leeftijd en salarisschaal), gemiddelde groepsgrootte, winst/verlies per leerling, bevolkingsprognoses en ontwikkelingen bij concurrenten én in de regio.

Na de externe en interne analyse geven wij advies over strategische keuzes en het ambitieniveau van de organisatie. Aan de hand van de strategische keuzes stelt Dyade Advies een stappenplan op met daarin een duidelijke fasering en keuzemomenten. Deze keuzemomenten worden uitgewerkt in mogelijke toekomstscenario's inclusief de organisatorische consequenties en financiële meerjarenramingen. In navolging van deze scenario's begeleidt Dyade Advies een strategiesessie met alle directeuren (en andere betrokkenen) om draagvlak en nieuwe ideeën binnen de organisatie te creëren.

Ondersteuning bij implementatietraject

Ook kan Dyade Advies ondersteunen bij het implementatietraject. Dit doen wij altijd vanuit een integrale aanpak van alle facetten van de organisatie: structuur, personeel, financiën, marketing, huisvesting en ICT-beleid. Met als resultaat een op de organisatie toegesneden Strategisch Beleidsplan dat de basis vormt voor o.a. schoolplannen, meerjarenbegroting en jaarverslagen.

Graag gaan wij met u in gesprek om te bezien wat de wensen vanuit uw organisatie zijn, zodat wij u een passend voorstel kunnen doen.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met Jan Maarten Brommersma of Wilma Rijndorp.