Dé specialist in bedrijfsvoering voor het onderwijs       

logodef

Een financieel meerjarenperspectief op hoofdlijnen geeft inzicht en zet aan tot sturing. De meerjarenbegroting vertaalt te maken toekomstgerichte beleidskeuzes naar financiële consequenties. Maar hoe stuurt u vervolgens op een juiste inzet, omvang of noodzakelijke reductie van uw grootste kapitaal maar tevens de grootste kostenpost. Het personeel.

Een gedegen meerjarenbestuursformatieplan is hiervoor het instrument, maar ook de in de cao PO vastgestelde vereiste om via de geëigende weg van RDDF-plaatsing en opzegging uiteindelijk tot ontslag te kunnen komen. 

Nieuwe personele aandachtsgebieden

Wat brengt de uitwerking van de nieuwe cao? De Wet Werk en Zekerheid zorgt voor consequenties met betrekking tot RDDF-plaatsing, ontslagaanzegging en ontslag. En wat gaat u doen met de in de cao geformuleerde opdracht dat in het bestuursformatieplan verantwoording moet worden afgelegd over de verhouding tussen het aantal leerlingen en leraren per school?

Wij zijn graag uw klankbord bij het definiëren van strategische beleidskeuzes en maken met u de vertaling daarvan richting een financieel meerjarenperspectief op hoofdlijnen, een dynamische meerjarenbegroting en het bestuursformatieplan.

Een vrijblijvend gesprek over uw mogelijkheden? Laat hier uw contactgegevens achter of neem direct contact op met Wilma Rijndorp.

Wilma Rijndorp-Kreft

Wilma Rijndorp 2

Dyade Advies Personeel
Mobiel: 06-25490300
Stuur mij een email