logodef

Testimonial Professionalisering bestuur en intern toezicht

Paul Mos voorzitter College van Bestuur van Stichting Montessori Onderwijs Zuid-Holland over de cursus Toezichtkader:

 Paul-Mos

 

"Ik nam deel aan deze korte cursus omdat ik met mijn nieuwe bestuur en Raad van Toezicht goed inhoud wilde gaan geven aan de Code goed bestuur. De cursus werd gericht toegesneden op onze organisatie en in één dagdeel kwamen de belangrijkste aandachtspunten aan de orde. Clemens Geenen brengt een goede verhouding aan in het stellen van prikkelende vragen en het aandragen van informatie. Ik maakte gebruik van een follow-up; hierdoor kon onze organisatie op relatief korte termijn worden voorzien van de noodzakelijke nieuwe inzichten en bijbehorende stukken en protocollen".

 

Inkoopproces en AO/IC

Onderwijsorganisaties krijgen steeds vaker van hun accountant het advies om het inkoopbeleid en de hierbij behorende procedures te beschrijven. Het maakt het inkoopproces beheersbaar en transparant. Bovendien levert goed inkoopbeleid een schoolbestuur dikwijls financieel voordeel op. Dyade heeft een praktisch en concreet inkoopbeleidsplan gemaakt van 3 pagina's. Met dit basisdocument kunt u direct aan de slag.

Inkoopbeleid is meer dan alleen de juiste procedure bewandelen. Het omvat ook een beschrijving van het proces zelf met daarin de stappen, de verdeling van taken en bevoegdheden, de ingebouwde controlemechanismen zoals het vierogen principe en de evaluatiemomenten.

Het inkoopproces maakt deel uit van de AO/IC van uw schoolorganisatie. AO/IC betekent administratieve organisatie en interne controle en bestaat uit vijf stappen:

1. Beschrijving van de werkprocessenArtikel AOIC
2. Vastlegging van taken, verantwoordelijkheden en                    bevoegdheden op functie-, school- en bestuursniveau
3. Vastlegging risico's en maatregelen van interne controle
4. Kwaliteitstoetsing, kwaliteitsverbetering en voortgangsbewaking
5. Managementrapportages rondom processen, risico's en interne controle.

Wat kunnen wij voor u betekenen
Dyade kan u adviseren en ondersteunen bij het beschrijven van uw processen. Heeft u interesse in het gratis basisdocument Inkoopbeleidsplan neem dan contact op met Wilma Rijndorp en vraag een vrijblijvend gesprek aan. Neem direct contact op met Wilma Rijndorp op 06 25490300 of via wilma.rijndorp@dyade.nl of vul het contactformulier in.

 

Testimonial AO/IC

Jan Blonk, algemeen directeur Hervormde Schoolvereniging te Nijkerk

 Jan Blonk

 

“Ik ben geen liefhebber van procedures en vertrouw doorgaans op het gezonde verstand. Maar op belangrijke punten, waar risico’s zijn, die (veel) geld kunnen kosten, moet je de gang van zaken geregeld hebben! Ook de accountant vraagt hierom. Procedures dus, om de taken en verantwoordelijkheden goed te beleggen. Ik heb Dyade gevraagd de concepten hiervoor aan te leveren. Waarom Dyade? Daar hebben ze kennis van zaken en kennis van de praktijk. Ze maken geen onnodig ingewikkelde of lange verhalen. Ze gebruiken al aanwezige documenten en maken die passend voor jouw organisatie. Dit werkt kostenbesparend en kwaliteitsverhogend. Aanbevolen!”

 

Processen

Een onderwijsinstelling in het PO en VO heeft gemiddeld 30 tot 40 processen. Dyade adviseert om te starten met de 10 belangrijkste processen. De keuze verschilt uiteraard per organisatie maar meestal worden de volgende processen geprioriteerd:

1. Strategisch beleidsplan
2. Schoolplan
3. Begroting
4. Bestuursformatieplan
5. Subsidies
6. Inkopen
7. Betalen
8. Aanstelling
9. Vervanging
10. Ontslag