Dé specialist in bedrijfsvoering voor het onderwijs       

logodef

Beste jaarverslag in het onderwijs

Dyade Advies heeft een visie op jaarverslaglegging. De nadruk ligt daarbij niet op de jaarrekening, daar vindt de accountant het nodige van. De focus van Dyade Advies ligt op de koppeling tussen het strategisch meerjarenbeleid en het jaarverslag en de functie van jaarverslag binnen de PDCA-cyclus van de organisatie. De volgende vragen staan centraal: wat waren mijn doelstellingen voor het verslagjaar, welke activiteiten zijn uitgevoerd om deze doelen te bereiken, wat is het resultaat (en wat vind ik daarvan?) en wat betekent dit voor mijn doelstellingen van komend jaar?
Ons aanbod in het kader van jaarverslaglegging is divers, van het beoordelen tot het (concept)jaarverslag, tot het volledig ondersteunen bij het schrijven van het jaarverslag. Hieronder zijn enkele mogelijke vormen onder elkaar gezet.

1. Beoordeling jaarverslag en toelichtend gesprek

Op basis van ons veelgeprezen beoordelingsinstrument, beoordelen wij uw jaarverslag 2012 of concept jaarverslag 2013, en geven wij in het beoordelingsrapport via een ‘stoplicht’ systematiek aan welke onderdelen in het jaarverslag wel, voldoende of (nog) niet naar voren komen. In gesprek met u lichten wij graag de beoordeling toe om en bieden we u een aantal handvatten voor het verbeteren van uw (concept) jaarverslag. Kosten hiervan bedragen € 495,- (excl. btw).
Klik hier om uw interesse kenbaar te maken.

2. Workshop: keuzes maken en kaders stellen

Gezamenlijk met uw selectie van betrokken medewerkers (bv. bestuurder, toezichthouder, beleidsmedewerker, schooldirecteur) worden belangrijkste uitgangspunten bepaald voor het opstellen van het jaarverslag. Er worden keuzes gemaakt op een aantal relevante onderdelen; voor wie schrijven we het jaarverslag (doelgroep) en wat is voor hun relevant? Welk doel beogen we met het jaarverslag (interne verantwoording, ‘reclame’)?  Welke structuur hanteren we binnen het jaarverslag (hoofdstukindeling) en hoe gaan we hier invulling aan geven? Hoe gaan we het opstellen van het verslag organiseren? Na deze workshop, die wordt begeleid door één van onze deskundige adviseurs, staan de kaders van het jaarverslag en kunt u aan de slag met de inhoud! Kosten van deze workshop (een dagdeel) bedragen € 995,- (excl. btw). 
Klik hier om uw interesse kenbaar te maken.

3. Intensieve begeleiding bij het schrijven van uw jaarverslag

In onderling overleg stellen wij het definitieve programma samen.
Klik hier om uw interesse kenbaar te maken.