logodef


Steeds meer arbeidsongeschikten in het onderwijs 

In 2008 stroomde 0,13% van de medewerkers in de sector onderwijs en wetenschappen in de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) in. In 2016 was dat maar liefst 0,22%. Dat zijn ruim 1.000 mensen. En dat in tijden van krapte op de arbeidsmarkt. Veelal wordt bij onderwijsinstellingen gestuurd op het verzuimpercentage. Immers verzuim is een evidente kostenpost. Echter de kosten van arbeidsongeschiktheid krijgen ten onrechte weinig aandacht.

 

Kosten verzuim 

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de kosten van verzuim van zieke medewerkers, in tijdelijke of vaste dienst, gedurende 2 jaar. Wordt een medewerker na 2 jaar verzuim arbeidsongeschikt bevonden,
dan worden veelal ook deze kosten gedurendemaximaal 10 jaar toegerekend aan de werkgever.Krijgt een WGA gerechtigde bijvoorbeeld een WGAuitkering van € 20.000, dan kan de rekening voor de ex-werkgever al gauw € 30.000 per jaar bedragenen dat gedurende 10 jaar!

U kunt deze schadelast echter beïnvloeden en substantieel verlagen. Dat vraagt echter om specifiekekennis die, begrijpelijk, bij de meeste onderwijsinstellingenniet aanwezig is. Ook de meeste Arbodienstenfocussen de dienstverlening op de eerste twee jaar ziekte en niet op de consequenties van arbeidsongeschiktheid in de 10 jaar daarna. 

Daarom introduceert Dyade het Dyade WGA Schademanagement. Daarbij wordt u volledig ontzorgd ten aanzien van de mogelijkheden om de financiële consequenties van arbeidsongeschiktheid te beperken. Het Dyade WGA Schademanagement bestaat uit de volgende stappen die u geheel naar eigen wens kunt inzetten. Wij passen de dienstverlening uiteraard volledig aan op uw specifieke wensen.

 

De volgende stappen zal onze adviseur Ronald van Rooijen met u behandelen: 

Stap 1- Periodiek onderzoek verzuimdossiers (check-up)

Stap 2- Ondersteuning WIA aanvraag

Stap 3- Voeren van bezwaar / beroep WGA

Stap 4- Periodiek monitoren en begeleiden van (ex-)werknemers in de WGA (spoor 3) 

Stap 5- Voeren van herbeoordelingen WGA

 

 Wilt u meer weten over de stappen die onze adviseur met u zult behandelen? U kunt het lezen in dit artikel.

   Ronald artikel 2-