Dé specialist in bedrijfsvoering voor het onderwijs       

logodef

Arbeidsvoorwaarden
Onderwijswerkgevers kunnen werknemers fiscale voordelen geven via aanvullende arbeidsvoorwaardelijke regelingen als die voor de fiets of bedrijfsfitness. De werkgever bepaalt het doel, de bron, de voorwaarden en de procedure. Het deelnemen aan een doelregeling gebeurt op verzoek van de werknemer. Het is uw uitdaging de aanvullende arbeidsvoorwaarden als instrument succesvol te laten bijdragen aan de strategie van uw organisatie. Het inzetten van aanvullende arbeidsvoorwaarden heeft zin en gaat verder dan enkel het geven van een hogere materiele beloning als extra salaris, gratificatie of een toelage aan uw werknemer.

Goede aanvullende arbeidsvoorwaarden zijn een essentieel onderdeel van uw sociaal beleid. Het verhoogt de medewerkers tevredenheid en verbetert de marktpositie ten opzichte van naburige schoolorganisaties. Optimaal gebruik van de fiscale mogelijkheden biedt uw medewerkers en ook uw organisatie financiële voordelen. Het goed regelen van de aanvullende arbeidsvoorwaarden, binnen de bepalingen in de loonbelasting/werkkostenregeling, voorkomt fouten die kunnen leiden tot onvoorziene overschrijding van uw fiscale forfaitaire “vrije”ruimte (1,2%).

(Aanvullende)Arbeidsvoorwaardelijke regelingen
In de cao zijn diverse arbeidsvoorwaarden opgenomen. Denk daarbij aan het maandsalaris en de reiskosten vergoeding voor woon-werkverkeer. Naast de cao kunt u aanvullende arbeidsvoorwaarden voor uw werknemers regelen. Dit zijn ook zogenaamde secundaire arbeidsvoorwaarden. De kunst is deze arbeidsvoorwaarden met beleid te ontwikkelen en zodanig in te zetten, dat zowel werkgever als werknemer er financieel voordeel aan beleven.

U kunt bij deze secundaire arbeidsvoorwaarden onder andere denken aan een vergoeding van de contributiebetaling aan de vakbond en beroepsverenigingen, een fietsplan, een parkeer-vergoeding, een vergoeding voor ICT-apparatuur, bedrijfsfitness, of een aanvullende vergoeding reiskosten woon- werkverkeer.
Rondom deze secundaire arbeidsvoorwaarden circuleren verschillende begrippen. Hieronder leggen we ze kort uit.

  1. Cafetariaregeling
  2. Uitruilregeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer
  3. Werkkostenregeling WKR

Het spreekt voor zich dat Dyade deze regelingen opmaakt in goed overleg met de belastingdienst. Omdat deze fiscale regelingen jaarlijks (kunnen) worden aangepast, vindt dit overleg met de belastingdienst ook (tenminste) jaarlijks plaats, zodat u ervan verzekerd kunt zijn dat de Dyade-regelingen up-to-date zijn en voldoen aan de actuele wettelijke en fiscale vereisten.

Ons aanbod

  • Het samen met u ontwikkelen van beloningsbeleid en arbeidsvoorwaardenbeleid gekoppeld aan uw strategische plan en organisatiedoelstellingen;
  • Het opzetten van een plan van aanpak voor het project werkkostenregeling met financiële onderzoeksfase, administratieve onderzoeksfase en een implementatiefase;
  • Het ontwikkelen of bijstellen van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen met de bijhorende reglementen, formulieren en deelnemersovereenkomsten;
  • De Landelijke Dyade uitruilregeling (aanvullende) reiskosten woon-werkverkeer, direct bruikbaar als een standaardregeling voor uw organisatie;
  • Het ondersteunen bij het opstellen van organisatierichtlijnen, zodat de aangewezen verantwoordelijke afdeling en medewerker(s) binnen uw organisatie in staat is het werkkostenbudget te bewaken;
  • Het zonodig afstemmen van de fiscale kwalificaties van uw nieuwe systeem, die aan bepaalde vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikkingstellingen is gekoppeld, met de Belastingdienst.