Dé specialist in bedrijfsvoering voor het onderwijs       

logodef

Binnen het onderwijs is sinds jaren veel aandacht voor het voorkomen en terugdringen van ziekteverzuim. Dat is ook logisch, verzuim kost geld, geeft onrust binnen de school, bemoeilijkt het geven van onderwijs aan de kinderen en beperkt de mogelijkheden van het voeren van goed personeelsbeleid. Daarbij komt dat de verantwoordelijkheid voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid steeds meer wordt afgewenteld op werkgevers zodat u op dit terrein de nodige financiële risico’s loopt.

Het voorkomen en terugdringen van ziekteverzuim is voor veel schoolorganisaties een belangrijke doelstelling. Dyade Advies heeft de kennis en kunde om hieraan positief bij te dragen.

Integraal Personeelszorgsysteem (IPZ)

Dyade Advies handelt vanuit een eigen visie op het voorkomen en aanpakken van verzuim, het Integraal Personeelszorgsysteem (IPZ). Dit systeem is gebaseerd op het samennemen van een aantal systeem- en mensgerichte theorieën over verzuim en biedt Dyade en haar klanten een denkkader en instrumentarium voor analyse, voorkomen en aanpak van verzuim en bevorderen van werkplezier.

IPZ richt zich op de vitaliteit van alle personeelsleden, ziek of niet ziek. Bevlogenheid en werkplezier is essentieel om het werk blijvend te kunnen doen en is de bepalende factor in het voorkomen van veel uitval door ziekte.

De verzuimbeheersingsspecialisten van Dyade werken inmiddels jaren vanuit het denkkader Integraal Personeelszorgsysteem. IPZ heeft daarbij bewezen resultaten op te leveren en het ziekteverzuim met procentpunten, blijvend, te verlagen. Daarnaast kent Dyade de wetten, regels en ingangen die nodig zijn om een verzuimproces goed te begeleiden en, wanneer mogelijk, de duurzame terugkeer van uw medewerker te bevorderen. Dyade Advies draagt graag haar kennis en ervaring aan u over in de bijeenkomst verzuimbeheersing en arbeidsongeschiktheid onderwijs.

Themabijeenkomsten verzuimbeheersing en arbeidsongeschiktheid

Terugdringen en voorkomen van verzuim bespaart u kosten. Hoeveel kosten u kunt besparen rekenen wij graag met u uit tijdens de themabijeenkomsten verzuimbeheersing en arbeidsongeschiktheid. Tijdens deze bijeenkomsten informeert Dyade Advies u daarnaast over verzuimbeheersing, de procesgang Wet Verbetering Poortwachter, hoe te handelen richting het UWV bij arbeidsongeschiktheid, ontslag wegens langdurige ziekte en ontwikkelingen wet- en regelgeving. U ontvangt tevens de nodige instrumenten die u direct kunt inzetten.

Verzuimbeheersing dalendelijnDe waardering van deelnemers aan deze tweejaarlijkse bijeenkomsten is goed/zeer goed en u gaat met de nodige inzichten en ‘good practise’ materiaal naar huis, welke u direct kunt toepassen binnen uw organisatie.

De cursus wordt geleid door mevrouw W. (Wilma) Rijndorp-Kreft in samenwerking met meneer S. Wijnhoff.
Er vinden op dit moment geen bijeenkomsten plaats. Zodra er nieuwe data beschikbaar zijn, worden deze in onderstaand overzicht weergegeven. 


Bijeenkomst
 
Data
 
Tijd
 
Lunch
 
Locatie
 
Inschrijven

 
 
 
 
 
Verzuimbeheersing   Woensdag
4 april 2018
  09:30 - 12:30   12:30 - 13:00   Ede   Gesloten

 
 
 
 
 
Verzuimbeheersing   Donderdag
5 april 2018
  09:30 - 12:30   12:30 - 13:00   Utrecht   Gesloten

 
 
 
 
 
Verzuimbeheersing   Vrijdag
6 april 2018
  09:30 - 12:30   12:30 - 13:00   Bergen op Zoom   Gesloten

 
 
 
 
 

Kosten

De workshop neemt een dagdeel in beslag en de kosten zijn € 245,- inclusief koffie/thee en aansluitend lunch.

Doelgroep

Bestuurders, managers, P&O beleidsmedewerkers en leidinggevenden in het po, vo en mbo.

Ondersteuning Dyade Advies

Voor ons volledige aanbod op het terrein van verzuimbeheersing en kosteloos te downloaden instrumenten verwijzen wij u graag naar deze pagina: Aanbod integrale personeelszorg (IPZ)

Contact

Met uw vragen op het gebied van verzuimbeheersing, arbeidsongeschiktheid en Integrale Personeelszorg kunt u terecht bij Dyade Advies. Vult u hier het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. U kunt ook direct contact opnemen met Wilma Rijndorp. De contactgegevens vindt u in de linker kolom.