logodef

Advies-1Vanaf 1 juli 2015 geldt voor alle onderwijssectoren in het bijzonder onderwijs het afspiegelingsbeginsel als basis voor een ontslag op bedrijfseconomische gronden. Dit vraagt een specifieke aanpak voor het bepalen welke medewerker als eerste voor ontslag in aanmerking komt. Daarnaast zijn de procedurevereisten voor het organiseren van het ontslag onlangs gewijzigd. Wat interessant is in deze is dat de ruimte om eigen keuzes te maken er wel is. Wij vertellen u daar graag meer over.

De toepassingsgerichtheid van de te verstrekken informatie is voor ons leidraad geweest. Wij gaan onder andere in op de volgende zaken:

  • Welke bedrijfsvestiging hou ik aan, school of bestuur ? 
  • Welke concrete informatie moet ik meesturen aan het UWV bij bedrijfseconomisch ontslag;
  • Wat zijn de beleidsregels UWV voor het bepalen van diensttijd bij het bestuur;
  • Waar dien ik de aanvraag ontslagvergunning in en hoe verloopt de procedure;
  • Hoe bepaal ik de indeling van de functiegroepen op basis van uitwisselbare functies;
  • Hoe zit het met het wel dan niet meenemen van tijdelijke medewerkers;
  • Ik heb een onmisbare medewerker. Hoe ga ik daar mee om;
  • Hou verhoudt de procedure UWV zich met de cao vereisten inzake ontslag ?
  • Wat is de som voor het toepassen van het afspiegelingsbeginsel en hoe verhoudt dit zich met de grote hoeveelheid parttime medewerkers in het onderwijs.

Tijdens de bijeenkomst gaan wij ook in op de gevolgen voor u na het ontslag. Zoals kosten van WW en WOPO en WOVO uitkeringen. Specifiek voor het Primair Onderwijs is er een update inzake de regelgeving van het Participatiefonds

Wij hebben de procedure toepassing afspiegelingsbeginsel voor u op logische wijze samengevat zodat u weet welke stappen en besluiten u op welk moment moet nemen om tot resultaat te komen.

Wij zorgen dat wij naast de ontslagregels UWV ook de cao-vereisten in samenhang voor u in beeld hebben en u daarover kunnen informeren. Zoals u van ons gewend bent zullen wij een kernachtige samenvatting leveren van de wijzigingen.

Ons aanbod

Jaarlijks houden wij goedbezochte en –gewaarde bijeenkomsten. Ook voor 2018 zullen wij deze weer plannen.

Wist u dat wij ook bijeenkomsten bij u op locatie kunnen organiseren? Wij kunnen dan specifiek ingaan op uw situatie. Uw cursusleider is mevrouw drs W. (Wilma) Rijndorp-Kreft, senior adviseur en manager P&O Advies.

Gratis downloads

Wij hebben de procedure toepassing afspiegelingsbeginsel voor het bijzonder onderwijs op logische wijze samengevat zodat u weet welke stappen en besluiten u op welk moment moet nemen om tot resultaat te komen. U kunt de handreiking hier downloaden.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u het contactformulier invullen of contact opnemen met drs W. (Wilma) Rijndorp of S. (Sander) Wijnhoff, Msc