logodef

Subsidies bieden scholen in het primair en voortgezet onderwijs de mogelijkheid om activiteiten en beleidsplannen te financieren en de uitvoering daarvan mogelijk te maken. Denk hierbij aan activiteiten op het gebied van gezondheid van leerlingen, ontwikkeling van leraren en verduurzaming van scholen. Subsidies zijn voor het onderwijs op verschillende niveaus te verkrijgen. De subsidies worden veelal bekostigd en verstrekt vanuit de overheid, gemeentes en de Europese Unie, maar subsidies zijn ook vanuit landelijke actieprogramma’s beschikbaar voor onderwijsinstellingen en individuen.

Hoewel er meer dan een handvol subsidies beschikbaar zijn voor onderwijsinstellingen, kan het vinden ervan een doolhof zijn. Dit maakt dat scholen, die activiteiten en beleidsplannen hebben die mogelijk voor subsidie in aanmerking kunnen komen, achter het net vissen omdat ze of niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden tot subsidie of net de deadline voor het aanvragen van de subsidie hebben gemist.

Om u te helpen de bomen door het bos weer te zien, kunt u onderstaand een overzicht vinden van subsidies die beschikbaar zijn voor het PO en VO*:

Subsidiemogelijkheden Primair Onderwijs

Subsidiemogelijkheid Voortgezet Onderwijs

Bij elke subsidie is een korte omschrijving opgenomen, een verwijzing naar de website van de subsidieverstrekker met meer informatie, de voorwaarden en mogelijkheden voor aanvragen. Hou er hierbij rekening mee dat voor subsidies verschillende deadlines worden gehanteerd. Bij enkele subsidies staat de sluitingsdatum weergegeven in het overzicht.

* Let wel dat deze overzichten zeker niet compleet zijn. Binnen uw regio zijn waarschijnlijk nog meer mogelijkheden voor subsidies. De meeste gemeentes, en ook enkele provincies, bieden subsidiemogelijkheden aan voor onderwijsinstellingen. De gemeente Amsterdam heeft bijvoorbeeld een lerarenbeurs en een scholenbeurs. Daarnaast geven zij onder andere subsidies voor de internationalisering van het onderwijs en onderwijshuisvesting. Binnen uw gemeente zijn ongetwijfeld subsidies beschikbaar waar u als school aanspraak op kunt maken. Informeer tijdig naar de subsidiemogelijkheden binnen uw gemeente, zodat u bij het aanvragen van een subsidie niet buiten de boot valt omdat het subsidieplafond al is behaald of omdat de deadline voor het aanvragen reeds is verlopen. Vergeet hierbij niet de lokale fondsen en sponsoren, ook zij kunnen eventueel een financiële bijdrage leveren aan geplande activiteiten. Scholen in het primair onderwijs kunnen bijvoorbeeld via fondsen en sponsoren ondersteuning krijgen bij het opknappen van een schoolplein.

Meer weten over subsidies voor het primair en voortgezet onderwijs? Neem dan contact op met Sander Wijnhoff via 06 27329415 of sander.wijnhoff@dyade.nl.