Dé specialist in bedrijfsvoering voor het onderwijs       

logodef

In geval van leerlingendaling en verwacht gedwongen ontslag heeft u te maken met een veelheid van regels en fatale termijnen. Dit terwijl u qua het bepalen van de groepssamenstelling en beheersen van de onrust binnen het team al genoeg extra werk omhanden heeft. Dyade Advies heeft een en ander voor u op rij gezet inzake de procedures gedwongen ontslag zodat de route voor u inzichtelijk is. 

Bijzonder onderwijs

Voor het bijzonder onderwijs is de ontslagroute per 1 juli 2016 gewijzigd. Indien er sprake is van gedwongen ontslag is RDDF-plaatsing al per 1 februari van een jaar aan de orde waarna ontslag op 1 februari van het jaar erop kan plaatsvinden. RDDF-plaatsing kan alleen op basis van een vastgesteld bestuursformatieplan. Het opstellen en ter instemming voorleggen aan de P-(G)MR van het bestuursformatieplan dient dan ook vervroegd te worden.

Meer informatie hierover treft u aan op onze pagina bestuursformatieplan. De procedure afspiegelingsbeginsel hebben wij opgenomen in de notitie toepassing afspiegelingsbeginsel. Deze handreiking gaat stapsgewijs in op die elementen die aan de orde zijn bij het doorvoeren van bedrijfseconomisch ontslag. Wij stellen u deze graag kosteloos ter beschikking.

Openbaar onderwijs

Voor het openbaar onderwijs geldt nog de ontslagroute zoals deze ook voor 1 juli 2016 aan de orde was en wel RDDF-plaatsing per 1 augustus op basis van een voor 1 mei met instemming van de P-(G)MR vastgesteld bestuursformatieplan. Ontslag kan dan per 1 augustus van het jaar erop plaatsvinden. De procedure voor het openbaar onderwijs hebben wij opgenomen in een handreiking welke u kosteloos kunt downloaden via onderstaande link.

Alternatieve formatiestrategie

Gedwongen ontslag vraagt veel van uw organisatie en de risico’s op procedurefouten zijn groot door de veelheid aan regels en procedures vanuit de cao, wetgeving, het UWV en/of het Participatiefonds die u minutieus dient te volgen.

Er zijn andere mogelijkheden.

Dyade heeft met vele schoolbesturen samengewerkt om te komen tot een formatiestrategie waarbij regie van werkgever én van werknemer centraal staat. Het uitgangspunt bij deze strategie is het deelgenoot maken van uw medewerkers van de problematiek en hen voorts een aantal opties geven voor vertrek en/of minder werken. De vergoedingen bepaalt u zelf en ook de instrumenten die u aanbiedt. De werknemer bepaalt zelf of hij/zij gebruik wil maken van de mogelijkheden. Het toepassen van deze formatiestrategie is zeer succesvol gebleken. Meer informatie hierover treft u aan in de notitie; 'De formatiestrategie voor schoolbesturen’ welke u hieronder kunt downloaden.

Ons aanbod

Mocht u ondersteuning wensen bij het opstellen van een strategische personeelsplanning, doorrekening van scenario’s, de keuze ontslag- of werkgelegenheidsbeleid, het berekenen van de ontslagruimte, procesbegeleiding bij RDDF en ontslag of overleg met de vakbonden of het uitrollen van een eigen formatiestrategie dan kunt u bij ons terecht.

Gratis downloads

Contact

Wenst u meer informatie of een vrijblijvend gesprek? Vul het contactformulier in of neem direct contact op met drs W. (Wilma) Rijndorp of S. (Sander) Wijnhoff, Msc