logodef

Contactpersoon Wilma Rijndorp-Kreft

 

Wilma Rijndorp 2

Dyade Advies Personeel
Mobiel: 06-25490300
Stuur mij een email

Contactpersoon Ronald van Rooijen

Ronald van Rooijen 2

Dyade Advies
Personeel
Tel. 030-3035130
Mob. 06-51097257
Stuur mij een email

Werk maken van duurzame inzetbaarheid

model duurzame inzetbaarheidBinnen het onderwijs is het steeds belangrijker medewerkers gezond, duurzaam en met werkplezier hun werkzaamheden te laten verrichten. Ziekteverzuim, gebrek aan vervangers, de vergrijzing en de onverminderd hoge werkdruk leggen een steeds grotere druk op de medewerkers. Het formuleren van een aanpak over hoe medewerkers in staat worden gesteld duurzaam inzetbaar hun werkzaamheden te verrichten, wordt dan ook steeds belangrijker. Zodat zij nu én in de toekomst kunnen blijven bijdragen aan de organisatie en goed onderwijs.

Dyade heeft daarom geïnvesteerd in gespecialiseerde adviseurs (RADI – Register Risico Adviseur Duurzame Inzetbaarheid) die met u een voor uw organisatie passende aanpak kunnen uitrollen om de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te verbeteren. Vitale, energieke en bevlogen medewerkers krijgt u namelijk niet zomaar. Vanuit de integrale aanpak van Dyade wordt duurzame inzetbaarheid vanuit verschillende invalshoeken aangevlogen, waardoor breed gestuurd wordt op de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.

Ons aanbod

In de eerste stap helpt Dyade u bij het analyseren van de huidige situatie; waar ligt de behoefte binnen uw organisatie en welke mogelijkheden zijn al aanwezig? Zonder een visie en focus is het lastig een koers te bepalen. Toch vraagt duurzame inzetbaarheid niet altijd om nieuw beleid; organisaties doen vaak al meer dan ze denken. Het gaat dan om het combineren en wellicht aanscherpen van bestaande instrumenten tot een integrale aanpak. Hierbij kijken wij naar de arbeidsomstandigheden, ontwikkelingsmogelijkheden, zeggenschap, leiderschap en gezondheid.

Na deze analyse helpt Dyade u bij het maken van een actieplan, de uitvoering ervan en het verankeren van het beleid binnen de organisatie. We stellen duidelijke en werkbare doelstellingen op zodat iedereen weet waar ze naartoe gaan werken. Tevens begeleiden wij u bij het creëren van draagvlak binnen de gehele organisatie, door middel van trainingen en bijeenkomsten voor uw medewerkers, zodat iedereen de noodzaak van duurzame inzetbaarheid inziet. Tenslotte kunnen wij u ook ondersteunen bij de borging van uw beleid binnen uw organisatie.

Dyade is Partner van het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI), op deze wijze kunt u snel gebruik maken van de beschikbare kennis via een Portal met diverse instrumenten en aanbod van deskundigen duurzame inzetbaarheid, die u in de verschillende fases, desgewenst, kunt inzetten.

  1. Inzicht: Oriëntatiescan, KOBA-DI
  2. Planning: Bedrijfsscan, Middelenscan
  3. Aan de slag: DIX (duurzame inzetbaarheid index), de verkorte DIX, de leiderschapsscan
  4. Resultaten en Borging: Persoonlijke portalen (Johan en GRIP) en managementportaal
  5. Opleidingen & workshops (leidinggeven, coaches vitaliteit, etc).Afspraak maken

Naast deze instrumenten bieden wij meningsvormende bijeenkomsten aan, trainingen en vanzelfsprekend een goed gesprek. Daar begint het allemaal mee, een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden die wij kunnen bieden in relatie tot uw vraag.

Contact

Wenst u meer informatie of heeft u interesse? Vul het contactformulier in of neem direct contact op met één van onze RADI (Risico Adviseur Duurzame Inzetbaarheid) adviseurs Wilma Rijndorp of Ronald van Rooijen.