Dé specialist in bedrijfsvoering voor het onderwijs       

logodef

Aanvullende informatie Passend Onderwijs

Profiel bepalen: indiceren vanuit onderwijsbehoefte: IVO

De kern van passend onderwijs wordt gevormd door de zorgplicht. Dat is de specifieke verantwoordelijkheid voor schoolbesturen in samenwerkingsverbanden PO en VO.
Daarnaast is het cruciaal de onderwijsbehoefte van de leerlingen als uitgangspunt te nemen. Het gaat daarbij niet zozeer om wat het kind heeft, maar veel meer om wat het nodig heeft.. De onderwijsbehoefte moet ook de basis zijn voor de toegewezen middelen die kunnen worden ingezet voor en door de scholen zelf.

Om die middelen optimaal te benutten kiezen scholen een profiel: meer zorg betekent dan extra middelen.

De aanpak IVO van M&O groep onderscheidt in het Primair Onderwijs vier profielen:

  • Netwerkschool
  • Smalle zorgschool
  • Brede zorgschool
  • Inclusieve school

Ook in het VO hanteert de IVO systematiek 4 profielen. Vanzelfsprekend zien die er anders uit. Het bijpassende financiële model – in werking vergelijkbaar met dat voor het PO – is in ontwikkeling.

 

Mogelijkheden vaststellen op basis van profielkeuze

Iedere school bepaalt wat zijn huidige profiel is en welk profiel het ambieert. Op basis van de bestuurlijk vastgestelde profielen kunt u voor het  samenwerkingsverband een overzicht maken van wat er binnen de reguliere scholen wel en niet mogelijk is; wat kunnen de scholen binnen het eigen profiel zelf, en waar hebben de scholen andere of aanvullende voorzieningen voor nodig? Welke ‘speciale’ locaties houdt het samenwerkingsverband in stand? En welke arrangementen biedt zij de reguliere scholen voor een individuele leerling? De antwoorden zijn voor elk samenwerkingsverband anders.

Verdeling van middelen

Bij de laatste stap is de vraag belangrjk: hoe dit alles te koppelen aan de verdeling van geld:

  • Wat heeft het kind nodig en wat kost dat?
  • Welke regels stellen we op voor de eerlijke verdeling van de middelen?
  • Hoe bewaken we dat die middelen volgens afspraak worden ingezet?
  • Op welke wijze leggen we daar achteraf verantwoording over af?

De nieuwe koers voor passend onderwijs is daar heel duidelijk over: de samenwerkingsverbanden worden verantwoordelijk voor de wijze waarop het beschikbare budget wordt verdeeld en ze krijgen daarin grote vrijheid. Belangrijk is dat het budget eerlijk wordt verdeeld over leerlingen met speciale onderwijsbehoeften en dat tegelijkertijd een voldoende onderwijsaanbod wordt georganiseerd om die leerlingen passend onderwijs te kunnen bieden.