Dé specialist in bedrijfsvoering voor het onderwijs       

logodef

Scherp zicht op de financiering passend onderwijs van uw nieuwe samenwerkingsverband

Het ministerie van OCW heeft een nieuwe koers uitgezet voor passend onderwijs. Deze beleidsverandering heeft vergaande gevolgen voor de financiering: de open-eindefinanciering van het speciaal onderwijs komt te vervallen en wordt vervangen door een budgetfinanciering. De nieuw te vormen samenwerkingsverbanden passend onderwijs gaan straks bepalen hoe de middelen in hun regio worden verdeeld.

De nieuwe koers voor passend onderwijs is heel duidelijk: de samenwerkingsverbanden worden verantwoordelijk voor de wijze waarop het beschikbare budget wordt verdeeld en ze krijgen daarin grote vrijheid.

Dyade heeft daarom in samenwerking met M en O groep een rekenmodel ontwikkeld dat:

 • de allocatie van de zorgmiddelen scherp in beeld brengt (planning)
 • de allocatie volgt om zo de uitgaven te beheersen (control)
 • de consequenties van veranderingen in de bekostiging exact zichtbaar maakt
 • inzicht geeft in de voor uw samenwerkingsverband passende scenario's met behulp van simulaties

Eén van onze specialisten Passend Onderwijs komt graag bij u op locatie langs om in één uur te berekenen wat de inkomsten en uitgaven zijn van uw nieuwe samenwerkingsverband.

Ja, ik maak gebruik van het gratis aanbod

Brede dienstverlening Dyade op het gebied van passend onderwijs:

 • Herstructurering van de bestaande samenwerkingsverbanden: het begeleiden in het proces van de oude situatie naar de nieuwe situatie
 • Schoolprofielen opstellen: adviseren welke rol scholen in het samenwerkingsverband kunnen vertolken.
 • Beleidsondersteuning van samenwerkingsverbanden
 • Begeleiden van reorganisaties (SO/VSO/SBO), bijvoorbeeld door terugloop van leerlingen en inkomsten.
 • Coördinatie van samenwerkingsverbanden.
 • Het organiseren van seminars en studiedagen en het geven van cursussen
 • Personeels- en salarisadministratie van het samenwerkingsverband
 • Financiële administratie van het samenwerkingsverband

Wenst u Aanvullende informatie? Neem contact op via het contactformulier of direct met Jan Maarten Brommersma.