Dé specialist in bedrijfsvoering voor het onderwijs       

logodef

Vliegende brigades om zeer zwakke scholen weer bij de les te krijgen: de nachtmerrie van ieder schoolbestuur en directeur. Vaak wordt er heel hard gewerkt op scholen en toch daalt de kwaliteit van het onderwijs, opbrengsten dalen, de naam van de school wordt aangetast, het personeelsverloop is groot of het ziekteverzuim is hoog.
En juist als een school nog geen 'zeer zwakke school' is, maar dreigt af te glijden, is een multidisciplinaire aanpak onder strak projectmanagement een beproefde manier om binnen korte tijd een flinke impuls te geven aan schoolverbetering en het bereikte resultaat daarna ook te borgen!

Veel voorkomend is de situatie waarin een school in de directe omgeving onvoldoende leerlingen kan werven. Het leerlingenaantal daalt, het onderwijs wordt al jarenlang op dezelfde manier gegeven en scholen in de buurt krijgen wel voldoende aanmeldingen.

Wat te doen?
Dyade biedt ondersteuning bij het invoeren van een geheel andere aanpak: een ander onderwijsconcept, team- en managementontwikkeling, het nieuwe profiel onder de aandacht van ouders brengen, aanpassingen in het gebouw: kortom, een 'extreme make over'.

Maar ook in bovenschoolse organisaties zijn complexe veranderprocessen op het gebied van sturingsinformatie, planning & control en bedrijfsvoering in goede handen bij de interim-professionals van Dyade.
Dyade verzamelt de benodigde specialisten en zorgt voor naadloze afstemming en heldere communicatie naar alle betrokkenen in en buiten de organisatie.

Een complex project: professioneel gemanaged door een interim-professional van Dyade.

Contact

Wenst u meer informatie? Vul het contactformulier in of neem direct contact op met Jan Maarten Brommersma of Wilma Rijndorp.