Dé specialist in bedrijfsvoering voor het onderwijs       

logodef

Uitval van HR-professionals door ziekte/zwangerschap, reorganisatie, vertrek of veranderingen in beleid? Dyade heeft de specialisten die doeltreffend en met kennis van zaken voor u aan het werk gaan.

Grotere schoolbesturen kunnen door uitval van de eigen HR professionals vanwege zwangerschap of ziekte, vertrek, reorganisatie of nieuw beleid een tijdelijke vacature wensen op te vangen. Bent u een kleiner schoolbestuur zonder eigen HR-professionals in dienst? Dan kan er behoefte zijn om op onderwerpen of voor lopende zaken een eigen HR-professional naar behoefte in te schakelen.

Of het nu gaat om denkkracht voor het opzetten van uw strategisch HR-beleid, specialistisch werk, zoals ontslagbegeleiding, (meerjaren)formatiebeheer, verzuimbeheersing of om een extra paar handen bij uitvoering van de CAO- of de salarisadministratie.

Dyade heeft de specialisten die doeltreffend en met kennis van zaken voor u aan het werk kunnen gaan. Bij inzet van specialisten van Dyade hoeft u geen rekening te houden met een lange inwerkperiode. Wij leveren u de persoon/specialist die direct met uw vraagstuk aan de slag kan.

Onderwijs is mensenwerk

Juist voor het onderwijs is aandacht voor het menselijk kapitaal de sleutel tot succes. De leerkracht voor de klas levert immers de toegevoegde waarde. Omdat onderwijs voornamelijk uit inzet van mensen bestaat, worden logischerwijs ook de meeste kosten gemaakt voor personeel (80-85% van de totale begroting).

Van belang is om dan ook een goede afstemming te vinden in de investeringen in personeel en de baten die deze investeringen opleveren. Dan spreken we het niet alleen over geld, maar zeker ook over ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers, goed werkgeverschap en het bereiken van de personele doelstellingen van u als schoolbestuur of directeur. Daarbij komt dat de CAO's voor het PO en VO de meest uitgebreide CAO's in het land zijn. Veel is ingekaderd en vastgelegd. Het vraagt de nodige creativiteit binnen deze kaders om eigen beleid en keuzes te maken en het vraagt expertise om een en ander correct te administreren.

In het krachtenveld tussen het uitzetten van de strategische doelstellingen voor personeel, vertaling in kritische succesfactoren, het adequaat gebruik van de mogelijkheden om beleid te voeren, het vergaren van managementinformatie, de anticipatie op externe en/of nieuwe ontwikkelingen, de bewaking van budgetten en het administreren van gegevens kunt u mogelijk ondersteuning gebruiken.

Hulp nodig bij;

 • Het uitzetten van de strategische doelstellingen voor personeel/personeelbeleid?
 • Het vertalen van kritische succesfactoren?
 • Adequaat gebruik maken van de mogelijkheden om beleid te voeren?
 • De vergaring van managementinformatie en de anticipatie op externe en/of nieuwe ontwikkelingen?
 • Bewaking van budgetten en administreren van gegevens?

Dyade interim-HR-professionals zetten de mens in het middelpunt

(interim-) Professionals personeelsadministratie

 • Het gegarandeerd bij onvoorziene uitval van het eigen personeel buiten de schoolvakantie, gedurende een periode van maximaal twee weken, binnen maximaal twee werkdagen op locatie ter beschikking stellen van personeel voor de financiële- en personeelsadministratie.
 • U koopt op voorhand één of meer back-updagen in. Dit kan zowel eenmalig als periodiek.
 • Dyade zal de daadwerkelijke inzet verrekenen met de reeds ingekochte back-updagen.
 • Dyade garandeert tijdige inzet voor het aantal back-updagen dat is ingekocht.
 • Dyade bepaalt welke personen in voorkomende gevallen worden ingezet, stuurt deze aan en draagt zorg voor het feit dat de ingezette persoon voldoende competent is om de functie kortdurend te vervullen.

 Download Dienstverleningspakket Back-up Primair Onderwijs (overige sectoren)

  Interim-professionals (strategisch) beleid en personeelswerk

 • Het binnen twee weken op locatie ter beschikking stellen van HR-professionals op strategisch, beleidsontwikkelend of beleidsuitvoerend niveau ter vervulling van tijdelijke vacatures, verloven of gericht op specifieke knelpunten buiten de schoolvakanties;
 • 'Elk schoolbestuur de eigen P&O-functionaris'. Door koppeling van een vaste adviseur aan uw schoolbestuur voor lopende P&O-zaken of op grond van specifieke knelpunten of beleidswensen op het gebeid van personeel. Inzet knipkaart met 5% korting bij afname van 40 uur advies ineens.
 • Dyade selecteert vooraf die adviseurs die competent zijn uw vraag te beantwoorden en passend zijn binnen uw profiel. Indien gewenst kunnen vooraf meerdere CV's worden toegestuurd, zodat een keuze door u gemaakt kan worden.

Contact

Wenst u meer informatie? Vul het contactformulier in of neem direct contact op met Jan Maarten Brommersma of Wilma Rijndorp.