logodef

jaarverslag-2014Als onderwijsstelling, gefinancierd met publieke middelen, is het belangrijk om verantwoording af te leggen over uw ambities en plannen, hoe u die probeert te realiseren en hoe u de daarvoor beschikbare middelen inzet. In het bestuursverslag geeft u aan wat u afgelopen jaar heeft gedaan, wat u heeft bereikt en wat dit heeft gekost.

Algemeen inhoudelijke verslag
In het inhoudelijke deel van het verslag geeft u aan wat uw missie is en wat uw visie is op het realiseren van de missie. U bespreekt welke doelen u heeft gesteld en welke doelen u heeft bereikt.
Vervolgens gaat u in op de vraag: wat waren we van plan in het betreffende kalender- of schooljaar? Wat hebben we daadwerkelijk gedaan en wat heeft het opgeleverd? Wat hebben we niet gedaan en waarom niet? Onderwijs, personeel, huisvesting, maar ook het gevoerde financiële beleid komen hierbij aan de orde.

Financieel verslag
In het financieel verslag kijkt u terug en vooruit

  • Analyse financieel beleid:
    In het financiële verslag vergelijkt u de balans en de winst- en verliesrekening met de begroting en met de cijfers van het voorafgaande jaar en verklaart u de belangrijkste verschillen. Ook worden financiële kengetallen toegelicht.
  • Continuiteitsparagraaf:
    In de continuïteitsparagraaf geeft u inzicht in het voorgenomen beleid voor de komende jaren en de verwachte gevolgen voor uw financiële positie. Opgenomen worden de leerling-prognose, personeelsbezetting en de meerjarenbegroting- en balans.
  • Daarnaast geeft u aan welk systeem van risicobeheersing er functioneert, wat u als belangrijkste risico's en onzekerheden ziet, welke maatregelen er zijn genomen om deze te beheersen, het toezicht dat is uitgevoerd en welke resultaten ermee zijn behaald. U kunt dit onderdeel opnemen in het financieel verslag maar ook elders in het bestuursverslag.

Richtlijn Jaarverslag Onderwijs
Wilt u meer informatie over het schrijven of opzetten van het jaarverslag? Een volledig overzicht van de in het bestuursverslag op te nemen informatie vindt u in de Brochure Richtlijn Jaarverslag Onderwijs, een publicatie van het ministerie van OC en W.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
De adviseurs van Dyade kunnen u ondersteunen bij het schrijven van het bestuursverslag. Dit kan op meerdere manieren:

  • Het schrijven van het financieel verslag met continuïteitsparagraaf, exclusief of inclusief toelichting systeem van risicobeheersing en verslag toezicht;
  • Het schrijven van het inhoudelijk bestuursverslag;
  • Het tegenlezen van het verslag: wij geven aan of het verslag compleet is en of het verslag voor een buitenstaander een duidelijk beeld geeft van de organisatie of adviseren u vooraf over de opzet van het bestuursverslag.

Contact
Wenst u meer informatie? Vul het contactformulier in, neem direct contact op met uw vaste financieel adviseur of met Diana Laan.