Dé specialist in bedrijfsvoering voor het onderwijs       

logodef

Contactpersoon Diana Schijvenaars

Dianaschijvenaars foto

Dyade Advies
Financiën
Tel. (0164) 237557
Stuur mij een email

Contactpersoon Jan van Wieren

Jan van Wieren 2

Dyade Advies
Financiën
Tel: (0318) 67 51 69
of 06 - 14 60 64 86
Stuur mij een email

U wilt het beste voor de kinderen, dat begrijpen wij. Om dat te bereiken, binnen de middelen die u ontvangt, is goed grip op de financiën belangrijk. En kennis van waar er ruimte is om net wat extra te kunnen doen voor de kinderen. De Financieel Adviseurs van Dyade hebben de kennis en ervaring om u hierin te ondersteunen.

Dyade Financieel Advies ondersteunt bij vraagstukken op het gebied van onder andere:

Krijgt u ook een ongemakkelijk gevoel door de discussie over bovenmatig publiek eigen vermogen?

Er is nu een signaleringswaarde ontwikkeld met een bijbehorende formule. Een bestuur met een eigen vermogen onder de signaleringswaarde kan opgelucht ademhalen. Scoor je boven de signaleringswaarde, dan moet je je hierover verantwoorden in het jaarverslag.

Klopt de signaleringswaarde wel met de praktijk in uw school? En hoe kom je daar achter?

Het antwoord op deze vragen is te verkrijgen door het uitvoeren van een risico-inventarisatie. Op basis van de risico-inventarisatie kan voor uw bestuur/school de benodigde financiële buffer worden bepaald.

Dyade kan u hierbij helpen. Wij hebben een vragenlijst ontwikkeld welke uitgezet kan worden bij het bestuur, de directie en andere sleutelfiguren binnen uw organisatie. Vooraf wordt met u de inhoud van de vragenlijst doorgesproken evenals de uit te nodigen personen. De vragenlijst kan eventueel worden aangevuld met eigen vragen over cruciale kenmerken van uw organisatie. De resultaten van de enquête worden in relatie gebracht met normwaardes en neergelegd in een rapportage. Deze rapportage en de daaruit volgende adviezen worden met u doorgesproken waarbij bepaald wordt welke financiële risico’s onvoldoende zijn afgedekt en welke strategie aan de orde is. In overleg met u wordt bepaald wat de impact is van deze risico’s en welke buffer er nodig is.

U hebt dan een solide basis voor uw financieel beleid en bent klaar om het debat aan te gaan.

Contact
Wenst u meer informatie? Diana Schijvenaars en Jan van Wieren, financiële adviseurs van Dyade, staan u graag te woord.