Dé specialist in bedrijfsvoering voor het onderwijs       

logodef

 • Flexibiliteit
 • U kunt zich focussen op uw kerntaken
 • Extra kostenbesparing
 • Extra kwaliteitswinst
 • Continuïteit

 

Wilt u een Shared Service Center starten? Dyade kan u helpen bij de realisatie.
Een groeiend aantal besturen in het onderwijs, bijvoorbeeld gedreven door de nieuwe samenwerkingsverbanden, werkt samen op een manier die sterk lijkt op de filosofie achter een Shared Service Center. Samenwerkende besturen hebben een omvang waarbij het goedkoper blijkt specialistische kennis zoals een HRM-manager of jurist in huis te halen in plaats van per bestuur afzonderlijk in te huren.

Shared services zijn de samengevoegde voorzieningen die door meerdere organisaties worden gebruikt. Dit doen zij vanuit efficiëntie- en effectiviteitsoverwegingen. Uitgangspunt is dat het samenbrengen van specialismen schaalvoordelen met zich mee kan brengen. Veel voorkomende voorbeelden; personeelszaken, financiële afdelingen en ICT-afdelingen, inkoop, verkoop, transport.

De organisaties die deelnemen aan een Shared Service Center kunnen zich focussen op de eigen kerntaken. Daarnaast moet deelname leiden tot een kostenbesparing en kwaliteitswinst. In de praktijk blijkt dat de continuïteit van organisaties toeneemt indien beroep gedaan kan worden op een Shared Service Center.

Voorbeelden uit andere sectoren

In Nederland maken veel 'evenementhouders', zoals theaterproducenten, eigenaren van pretparken, organisatoren van muziek- en sportevenementen gebruik van één Shared Service Center; Ticketmaster. Het specialisme van Ticketmaster is het verkopen van tickets met de daarbij behorende verkoopkanalen en geldstromen. Daarvan maken vele organisaties gebruik, allen met behoud van eigen identiteit en positionering. Sterker nog, vaak merken consumenten niet dat zij gebruik maken van het Shared Service Center; Ticketmaster.

SSC11 SSC22
SSC33 SSC44

'Vier passies (Muziek, Sport, Musicals en Pretparken), één Shared Service Center; Ticketmaster Nederland

Een voorbeeld uit het onderwijs

Oude situatie:
Twee, wat grotere besturen uit de Randstad huren regelmatig een HRM-adviseur in. Vaak tegen een uurtarief. De adviseur werkt regelmatig voor één van de twee besturen. Het gaat bijvoorbeeld om het maken van een strategisch personeelsplan, maar ook over vraagstukken als werkdrukreductie en het terugdringen van ziekteverzuim. Het nadeel is dat het relatieve dure uren zijn en dat de adviseur soms niet beschikbaar is als er direct zaken moeten worden uitgezocht voor één van de besturen.

Nieuwe situatie
:
Sinds kort maken de besturen gebruik van de diensten van een Shared Service Center op het gebied van HRM dienstverlening. Dit Shared Service Center zorgt er voor dat er altijd iemand beschikbaar is die de specefieke wensen en behoeften per bestuur kent.

Dyade als Shared Service Center

Dyade heeft vele mogelijkheden om besturen in het onderwijs te ondersteunen op het gebied van Shared Service Centers. Financiële Administratie, Personele Administratie, alléén software, maatwerk en opleidingen en trainingen behoren tot de mogelijkheden. Eén of meerderen diensten kunnen door één of meerdere besturen worden afgenomen in meer of mindere mate. Maar adviesdiensten lenen zich ook goed voor de Shared Service Center gedachte. Meerdere besturen kunnen bijvoorbeeld één of meer adviseurs inhuren voor een aantal uren per maand.

Belangrijkste stappen voor het inrichten van een Shared Service Center

 1. Bestuurlijk draagvlak
  (Zorg voor voldoende bestuurlijk draagvlak. Een Shared Service Center kan prima functioneren met behoud van de eigen identiteit en positionering van de deelnemende organisaties.)
 2. Business Case opstellen
  (Bereken het financieel voordeel van het deelnemen aan een Shared Service Center in vergelijking met het zelfstandig inhuren van capaciteit en deskundigheid.)
 3. Organisatie en proces ontwerp
  (Ontwerp de contouren van het Shared Service Center en de daarbij behorende processen.)
 4. Veranderingsproces uitvoeren
  (Shared Service Centers zijn een evolutionaire ontwikkeling, geen revolutie. Het veranderproces moet goed gemanaged worden. Heldere communicatie een realistisch verwachtingspatroon zijn daarbij cruciaal.)
 5. Optimalisatie
  (Na het veranderproces is de fase van optimalisatie aan de orde. Door slim te analyseren en te organiseren zijn in deze fase nog volop kosten- en kwaliteitsvoordelen te behalen.)

Meer informatie?

Heeft u behoefte aan meer informatie over het Shared Service Center? Neem contact met ons op via info@dyade.nl of 030 - 30 35 000.