logodef

onderzoekDyade streeft naar 'operational excellence' in de ondersteunende processen in onderwijsorganisaties. Wij vinden het belangrijk dat u onderwijsopbrengsten kunt maximaliseren door een optimale bedrijfsvoering. Om dit doel te versterken heeft de Dyade de financiering van een exclusief onderzoek naar de status van de bedrijfsvoering binnen het onderwijs gehonoreerd.

Een aantal schoolorganisaties hebben hun medewerking inmiddels al toegezegd. Om de uitkomsten van dit onderzoek representatief te maken voor het Nederlandse onderwijs en de sectoren daarbinnen (kwalitatief benchmarken) is uw bijdrage gewenst.

Wij nodigen u dan ook uit kosteloos te participeren!

Uiteraard wordt een geheimhoudingsverklaring getekend en worden uw gegevens anoniem verwerkt. De uitkomsten worden met u gedeeld.

U krijgt als eerste de uitkomsten van het onderzoek waarbij bij voldoende deelname een vergelijking van uw organisatie met het gemiddelde van uw sector (PO, VO, (V)SO, KO en MBO) als bijlage is opgenomen.

Vul uw gegevens in als u mee wilt doen aan het onderzoek:

ja ik doe mee