logodef

RondjeHeeft u behoefte aan (tijdelijke) ondersteuning bij uw ‘dagelijkse’ administratie op het bestuurskantoor of op school? Door focus op het verzorgen van deze secretariële en organisatorische ondersteuning van het bestuur, de schoolleiders en de leraren vermindert u de administratieve last en krijgen u en uw team meer ruimte voor uw vak!

Onze onderwijsadministratie medewerkers voelen zich als een vis in het water bij het uitvoeren van uiteenlopende werkzaamheden en helpen u graag uit de brand. Ze hebben zeer brede ervaring met allerhande administratieve werkzaamheden, zijn integer en betrouwbaar en kennen naast de Microsoft Office programma's ook de belangrijkste systemen die in het onderwijs gebruikt worden. Met hun goede schriftelijke en mondeling vaardigheden, goede beheersing van de Nederlandse taal en meer dan 5 jaar werkervaring in het onderwijs zijn ze snel thuis in uw organisatie.

Wij kunnen u ontzorgen bij de volgende administratieve werkzaamheden:
Voor het bestuur en schoolleiders Voor leraren

• Organiseren, voorbereiden en notuleren van
vergaderingen: opstellen van agenda’s voor overleggen,
zorgen voor tijdige beschikbaarheid van
vergaderstukken en relevante documenten, regelen
benodigde ruimte, voorzieningen en catering;
• Verzorgen van administratie en communicatie
rond benoemingen;
• Opstellen (concept) berichten en brieven;
• Beleidsondersteunende werkzaamheden;
• Signaleren en bewaken van de voortgang van
acties voor bestuur en schoolleiders die voorvloeien
uit vergaderingen, overleggen of correspondentie;
• Archiveren van documenten en correspondentie;
• Het plannen, coördineren en ondersteunen
van bijeenkomsten en studiedagen;
• Onderhouden van in- en externe contacten;
• 1e Aanlevering Lerarenregister;
• Bijhouden schoolleidersregister;
• Beantwoording telefoon, ontvangen van bezoek en agendabeheer
• Algemene secretariële werkzaamheden.
• Personele- en financiële administratieve werkzaamheden


• Bijhouden van leerlingvolgsystemen;
• Zorgen voor registratie van opleidingen in
lerarenregister;
• Bewaken van acties voorkomend uit de registratie
in leerlingvolgsystemen;
• Bewaken en plannen van oudergesprekken;
• Het uitwerken van behandelplannen en registratie
in het leerlingvolgsysteem;
• Het plannen en organiseren van schoolreisjes;
• Inhoud geven aan de communicatie met ouders;
• Plannen van ‘inloopuurtjes’;
• Bijhouden van oudercommunicatiesysteem;
• Bijhouden van oudercontactbestanden
(bij calamiteiten) en de registratie daarvan;
• Algemene secretariële werkzaamheden
OBV

Meer informatie
Wilt u meer informatie of eens kennismaken met een van onze onderwijsadministratie medewerkers? Neem dan contact op met Wim Westerhuis via wim.westerhuis@dyade.nl of 030 - 30 35 000.