logodef

NetwerkDichtbij is:

  • Nabij in weten wat er speelt bij schoolbesturen;
  • Nabij in dat wij gedreven worden door bij te dragen aan goed onderwijs;
  • Nabij in dat wij gekend zijn door onderwijsorganisaties.

Dichtbij biedt ondersteuning in het omgaan met de toenemende complexiteit en dynamiek in de omgeving door het bieden van hoogwaardig integraal organisatieadvies op strategisch en tactisch niveau.

Wij hebben hart voor het onderwijs en de mensen die onderwijs maken. Wij koesteren het vakmanschap van leraren, ondersteuners, directies en bestuur(ders) en zijn erop gericht het onderwijsproces zoveel als mogelijk te ontlasten zodat maximale ruimte ontstaat voor de doorlopende ontwikkeling van het onderwijs.

Dat doen wij door werkgevers te ondersteunen in het opzetten van een transparante organisatiestructuur, een cultuur waarbij het werkplezier er vanaf spat en het inregelen van een perfecte bedrijfsvoering.

Navigeer naar

Tegel1 Wij zijn dichtbij Tegel2 Ons aanbod Tegel4 Contact