logodef

Wij geloven dat een goede inrichting van de secundaire processen in het onderwijs leiden naar tijdwinst en kwalitatief beter onderwijs. Ruimte geven aan het onderwijs is ons doel.

Dichtbij geeft u houvast bij integrale organisatievraagstukken omtrent:

  • Organisatieontwikkeling en/of reorganisatie inzake structuur- en/of cultuurvraagstukken;
    Strategische planvorming;
    Vraagstukken omtrent bestuur en toezicht;
    Procesbegeleiding, zoals herstructurering van een managementstructuur of een stafbureau en het begeleiden van processen, zoals bij fusies en projecten.

Dichtbij staat voor een integrale aanpak van organisatieveranderingen. Onze integrale organisatieadviseurs zijn gericht op mens, proces en resultaat en maken vanuit uw strategie de verbinding met het tactisch en operationeel niveau binnen uw organisatie.

 

Navigeer naar

Tegel4 Missie Tegel5 Consultants Tegel6 Publicaties