logodef

GroepStrategie & beleid

De aanname dat een goede inschatting gemaakt kan worden van het gewenste onderwijs en de gewenste organisatie van het onderwijs over vijf of zelfs tien jaar is een illusie gebleken. De ontwikkelingen in de maatschappij, technologie en het onderwijs volgen elkaar inmiddels zo snel op dat een koers uitzetten op het behalen van resultaten op zo’n lange termijn niet goed mogelijk is. Toch is het van belang voor een organisatie en haar stakeholders om te weten welke koers gevolgd wordt om te zorgen dat mensen en middelen juist op de voor de organisatie belangrijke zaken worden ingezet.

LEES MEER

 

Zelfsturing & organisatieontwikkeling

De combinatie van Semco Style en het onderwijs is eigenlijk zo gek nog niet. In het onderwijs speelt al een tijd de vraag hoe je het eigenaarschap en eigen regie van de medewerkers kunt vergroten. Uiteindelijk komt dit niet alleen de medewerkers ten goede, maar ook de leerlingen en ouders doordat de medewerkers direct kunnen inspelen op hetgeen dat de leerling nodig heeft. Zelfsturing vraagt een cultuurverandering binnen de schoolorganisatie. Maar hoe maak je als schoolbestuur de omslag richting zelfsturing en zet je de organisatie in beweging?

LEES MEER

 

Procesbegeleiding

De (onafhankelijke) procesbegeleiders van Dichtbij zijn bedreven in het overzien van een situatie en het behapbaar maken van het vraagstuk zodat weloverwogen besluiten genomen kunnen worden door de beslissers. De activiteiten van de procesbegeleider gaan verder dan het onderzoeken van een probleem en het schetsen van een aanpak.

> LEES MEER

 

Bestuur & toezicht

Vast staat dat goed onderwijs vraagt om goed bestuur en toezicht. Maar wat is goed bestuur en toezicht? Zelfs de codes goed bestuur onderkennen dat goed bestuur en toezicht niet te vatten is in regels of richtlijnen. Goed bestuur draait namelijk om cultuur, leiderschap, professionaliteit en normen en waarden.

> LEES MEER

 

Navigeer naar

Tegel1 Wij zijn dichtbij Tegel4 Contact