logodef

Dienstverlening Dyade is geborgd

De Raad van Bestuur van Dyade heeft de nodige maatregelen getroffen en besluiten genomen, die medewerkers van Dyade in staat stellen de dienstverlening conform de afspraken met uw schoolorganisatie te borgen.

  • Onze partners (o.a. Visma Raet) hebben eveneens maatregelen getroffen waardoor salarisbetalingen aan leerkrachten gewoon plaatsvinden op de geplande betaaldata.
  • De salarismutaties worden zoals gebruikelijk door Dyade verwerkt vóór de afgesproken sluitingsdata.
  • Het betalingsverkeer c.q. financiële dienstverlening (factuurverwerking, salarisbetalingen, jaarrekeningen, begrotingen, formatieplanning) is geborgd.
  • Medewerkers van Dyade zijn bereikbaar op de gebruikelijke telefoonnummers en e-mailadressen.
  • Afspraken, overleggen, bijeenkomsten worden omgezet in conference calls of Skype vergaderingen.
  • De Dyade Academy zal binnenkort nieuwe data bekendmaken m.b.t. de evenementen die niet door kunnen gaan.

Om ons werk goed te kunnen blijven doen zijn wij mede afhankelijk van uw input. Wij verzoeken u dan ook om informatie en gegevens in dezelfde regelmaat/frequentie te blijven delen, zodat we pieken in onze werkzaamheden kunnen voorkomen.

Met bovenstaande nemen wij als Raad van Bestuur onze verantwoordelijkheid om de dienstverlening aan uw schoolorganisatie te borgen. Wij rekenen op uw medewerking en begrip.

Raad van Bestuur

Dyade Groep

Lees meer over hoe Dyade omgaat met het coronavirus