logodef

De begrotingstijd komt er voor scholen en besturen in primair en voortgezet onderwijs weer aan. Het belang van een goede begroting als sturingsinstrument is groot. Het is echter bijna ondoenlijk om alle ontwikkelingen van invloed op de begroting te volgen.

Dyade kan u daarbij helpen met deze bijeenkomst. We gaan het hebben over:

  • Welke plaats neemt de begroting in binnen de Planning & Controlcyclus?
  • Beleidsrijk begroten: maar hoe?
  • Met welke ontwikkelingen moet u allemaal rekening houden in de begroting?

Het zal een interactieve ochtend zijn, waarin u geïnformeerd wordt, we met elkaar in gesprek gaan en u ook een start kunt maken met uw eigen begroting.

Bij voldoende belangstelling zal de bijeenkomst in Bergen op Zoom en in Utrecht plaatsvinden. Er is ruimte voor maximaal 20 deelnemers per sessie, dus zorg dat u er op tijd bij bent! De kosten bedragen
€ 375. Vanwege de aard van de bijeenkomst is geen btw verschuldigd.

De bijeenkomsten zijn op de volgende data gepland:

  • 13 oktober in Bergen op Zoom
  • 29 oktober in Utrecht

De bijeenkomst zal om 9:00 starten en wordt afgesloten met een lunch. Wij horen graag uiterlijk 3 oktober of u belangstelling hebt en op welke locatie wij u mogen verwelkomen. Mocht er onvoldoende belangstelling zijn voor meerdere bijeenkomsten, dan zal gekozen worden voor één bijeenkomst op een centrale plaats.

Meld u nu aan!