logodef

digitale elementen 21De samenleving verandert in hoog tempo. Met de vele en vooral snelle (technologische) ontwikkelingen die zich in de huidige samenleving voltrekken, is het een logisch gevolg dat de verschillende sectoren, waaronder ook het onderwijs, hiermee te maken krijgen. Er zijn inmiddels al tal van rapporten geschreven over het onderwijs van de toekomst, zoals Onderwijs2032. De inhoud van deze rapporten is niet altijd even eenduidig, maar de strekking ervan grotendeels wel: het onderwijs moet meebewegen.

Het onderwijs en de schoolorganisaties moeten dus mee veranderen om kinderen (nóg) beter voor te bereiden op de maatschappelijke uitdagingen en de banen van morgen. Over deze toekomstbestendigheid binnen het onderwijs is veel te doen. Dat het anders moet, daarover bestaat veel overeenstemming. Kinderen die nu starten met hun schoolcarrière zullen immers in een compleet andere wereld terechtkomen wanneer zij het onderwijs verlaten. Het antwoord op de vraag wát er dan precies moet veranderen, is een stuk minder eenvoudig om goed te beantwoorden. Om deze toekomstbestendigheid vorm te geven en in te richten, wordt er veelal gesproken over toekomstgericht onderwijs. Maar wat is dit precies en wat houdt toekomstgericht onderwijs in?

Tijdens de leergang ´Toekomstgericht onderwijs´ van Dyade Academy krijgt u inzicht en kennis in deze snel veranderende samenleving en de mate waarin de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen de onderwijssector zullen gaan veranderen. U ontwikkelt een toekomstbestendige visie op leren waarbij u in staat bent dit naar uw eigen schoolorganisatie te vertalen en toe te passen. Ook leert u om bij te blijven en om te gaan met de ontwikkelingen van de 21e eeuw om het onderwijs van uw schoolorganisatie (meer) toekomstbestendig te maken.

Programma 

Programma


Inschrijven in tijden van Corona
Tijdens de leergang staat te alle tijden uw veiligheid en gezondheid voorop. Tijdens de leergang worden de richtlijnen van het RIVM strikt gevolgd. Mocht de opleiding verplaatst moeten worden, blijft uw inschrijving altijd geldig voor de volgende editie. Daarnaast hanteren we versoepelde annuleringsvoorwaarden omtrent het Coronavirus.


digitale elementen 16Inschrijven

Data Tijd Locatie Inschrijven
24 november 2020
1 december 2020
8 december 2020
09.30 - 16.30 uur
09.30 - 16.30 uur
09.30 - 16.30 uur
Radboud Universiteit Nijmegen
Radboud Universiteit Nijmegen
Radboud Universiteit Nijmegen
Inschrijven*
*Data, programma en locatie zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Investering
De kosten zijn € 3.250,- per persoon (vrijgesteld van BTW en incl. VR-workshop t.w.v. €995,- en online leerprogramma Digitale transformatie t.w.v. €199,-)

Meer informatie

Voor verdere informatie over de leergang kunt u contact opnemen via academy@dyade.nl.

Dyade is erkend in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Het CRKBO-register geeft aan dat de kwaliteit van het Dyade-aanbod aan hoge eisen voldoet en de kosten hiervoor btw-vrijgesteld zijn.