logodef

Zelfsturing13Uw school kan veel meer zijn dan een school alleen. In een tijd waar het schoolaanbod groter is dan de vraag, ouders veeleisender zijn en kinderen sneller zelfstandig worden, is het van belang dat uw school snel mee kan veranderen met haar omgeving. In deze leergang maakt u kennis met dé manier om verandering te (bege)leiden: het scheppen van een context waarin initiatief van leraren en leerlingen tot bloei komt. Deze leergang draait om het mogelijk maken van zelfsturing, ruimte maken voor vakmanschap en het vereenvoudigen van regels

Eén van de fundamenten van deze leergang is het gedachtegoed van Ricardo Semler. In het bedrijfsleven én in het onderwijs introduceerde hij wereldwijd bekende en baanbrekende manieren om te organiseren vanuit de filosofie dat gelukkige medewerkers de beste prestaties leveren. Samen met een internationaal team ontwikkelde Ricardo Semler zijn gedachtegoed tot een handzame, praktische en, bovenal, inspirerende methode.

Tijdens de leergang ‘Zelfsturing in het Onderwijs’ leert u welke ruimte u heeft om de veranderingen binnen het onderwijs vorm te geven en hoe u leiding geeft aan een schoolorganisatie in beweging. U krijgt inzicht in de vaardigheden die gevraagd worden van een ‘onderwijsveranderaar’ en krijgt voorbeelden aangereikt van succesvolle verandertechnieken in schoolorganisaties. Tevens krijgt u praktische handvatten om onder andere de kwaliteit van uw leraren beter te benutten en hun talent beter te ontsluiten. Door te denken binnen én buiten de huidige onderwijskaders blijken er veel meer concrete veranderingen mogelijk dan u tot op heden wellicht voor mogelijk hebt gehouden.

In 3 dagen leert u van uw schoolorganisatie een zelfsturende schoolorganisatie te maken met inzichten om succesvol te veranderen!

Programma

Programma LAV


Inschrijven in tijden van Corona
Tijdens de leergang staat te alle tijden uw veiligheid en gezondheid voorop. Tijdens de leergang worden de richtlijnen van het RIVM strikt gevolgd. Mocht de opleiding verplaatst moeten worden, blijft uw inschrijving altijd geldig voor de volgende editie. Daarnaast hanteren we versoepelde annuleringsvoorwaarden omtrent het Coronavirus.


Prijs
De kosten zijn € 2.950,- per persoon (vrijgesteld van BTW en Incl. Semco Style Organisatie‘Selfie’ en incl. Online leerprogramma Elephant Road).

Inschrijven

Data  Tijd Locatie  Inschrijven
4 november 2020
11 november 2020
18 november 2020
09.30 - 16.30
09.30 - 16.30
09.30 - 16.30
Erasmus Universiteit Rotterdam
Erasmus Universiteit Rotterdam
Erasmus Universiteit Rotterdam
Inschrijven*
 *Data, programma en locatie zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Plaatsing en toelating
Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Om de leergang aan te laten sluiten op de behoeften van de deelnemers, wordt voorafgaand een telefonisch intakegesprek gehouden.


Zelfsturing5Accreditatie
Deze leergang is door het Schoolleidersregister PO officieel geaccrediteerd op het professionaliseringsthema ‘Leidinggeven aan verandering’ en door het Schoolleidersregister VO ‘officieel geaccrediteerd’.


Contact
Voor verdere informatie over de Leergang kunt u contact opnemen via academy@dyade.nl.